Teorier og metoder til forebyggelse af radikalisering

Diplommodul

Er du interesseret i arbejdet med radikaliseringstruede unge og voksne?
Teorier og metoder til forebyggelse af radikalisering får du nye kompetencer til at identificere, analysere og iværksætte indsatser for radikaliseringstruede børn, unge og voksne.

Modulet kan være gratis for medarbejdere, der arbejder med udsatte børn og unge. Der er begrænset antal pladser. Læs mere her.

Datoer og tilmeld

Lær om teorier og metoder til forebyggelse af radikalisering!

Fagligt indhold 

Med relevante teorier og forskningsbaserede undersøgelser inden for radikaliserings- og ekstremismeområdet lærer du om de udfordringer, der er forbundet med radikaliseringsprocessen, som kan føre til ekstremisme og voldelige handlinger.

Du får viden om:

  • udviklingen af feltet omkring radikalisering og ekstremisme, herunder politiske rammer og strategier
  • metoder til såvel det forebyggende arbejde som det indgribende arbejde i forhold til børn, unge og voksne i risiko for radikalisering
  • teoretiske forståelser og perspektiver på radikaliseringsprocessen, risikoadfærd og risikoindikatorer.

Hør hvad tidligere studerende siger

"Jeg har fået indblik i teori og forskning, som har givet mig større systematik og teoretisk belæg. Det gør, at jeg kan justere min fremtidige praksis, bruge de værktøjer jeg har og koble dem med nye."

"Uddannelsen har givet mig et nyt øje for samarbejdspartnere, muligheder og begrænsninger og gjort mig bedre i stand til at agere og reagere i fremtidige sager."

Udbytte

Du lærer at håndtere problemstillinger vedrørende bekymring for radikalisering i såvel et forebyggelsesperspektiv som i forhold til et interventionsniveau, hvor du kan identificerer opgaver, roller og ansvar i forhold til radikaliseringsområdet samt inddrage og samarbejde med relevante aktører inden for feltet.

Efter Teorier og metoder kan du:

  • anvende relevante metoder og værktøjer til at analysere bekymringer om radikalisering
  • selvstændigt navigere i et samarbejde med relevante aktører samt vurdere, hvilke samarbejdspartnere der er relevante at inddrage
  • analysere praktiske og teoretiske problemstillinger omkring radikalisering.

Niveau

Modulet hører under den Socialfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Teorier og metoder til forebyggelse af radikalisering er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med eller har interesse i arbejdet med radikaliseringstruede unge og voksne.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Østerbye Clausen Lektor og konsulent
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb