Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge

Diplommodul

Vil du have større viden om og udvikle dine kompetencer inden for helhedsorienteret og sammenhængende indsatser i arbejdet med børn, unge og familier? Så er dette modul interessant for dig.

Modulet er gratis for medarbejdere der arbejder med udsatte børn og unge. Der er begrænset antal pladser. Læs mere her

Tilmeld modul

Lær om teorier og metoder i det tværprofessionelle samarbejde

Fagligt indhold

Du arbejder med roller og positioner i det tværprofessionelle samarbejde, samt forskellige forståelser af det tværprofessionelle samarbejde. Derudover får du kendskab til og forståelse for juriske og organisatoriske rammer for det tværprofessionelle samarbejde omkring udsatte børn og unge.

Du får viden om:

  • roller og positioner i det helhedsorienterede og tværprofessionelle samarbejde
  • indføring i teorier om og metoder til tværprofessionelt samarbejde med udsatte børn, unge familier og deres netværk.
  • samspillet mellem økonomistyring og socialfaglig vurdering.

Udbytte

Du lærer at håndtere og selvstændigt indgå i fagligt og tværprofessionelt samarbejde, hvor du kan påtage dig relevant ansvar i henhold til din professionelle position og rolle.

Du er efterfølgende i stand til udvælge og anvende metoder i det tværprofessionelle arbejde med udsatte børn og unge, samt at vurderer juridiske, organisatoriske og økonomiske rammers betydning for samarbejdet.

Niveau

Modulet hører under Den sociale diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan fx være socialrådgiver, lærer, pædagog, ergoterapeut eller sygeplejerske.

Susanne Fallesen Studiesekretær
Trine Lippert, lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik og studievejledning

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb