Ungdomsliv, socialisering og identitet

Diplommodul

Vil du forbedre din forståelse af unge, deres socialisering og selvbillede?
På modulet vil du lære grundlæggende teorier og metoder fra ungdomspædagogikken, for at give dig forståelse for ungdomsperiodens særlige udfordringer og vanskeligheder.

Se datoer

Få forståelse for den svære ungdom!

Fagligt indhold

Du vil på modulet Ungdomsliv, socialisering og identitet komme til at arbejde med forståelsen af begrebet ’ungdom’, og hvad identitetsdannelsen betyder for unge.

På modulet vil du også komme til at arbejde med:

  • Metoder og teorier inden for ungdomspædagogik og ungdomsforskning
  • Begrebet ’ungdom’ belyst i biologisk, kulturelt, sociologisk og psykologisk perspektiv
  • Unges selvopfattelse og -forståelse
  • Teorier om unges socialisering, identitetsudvikling og selvdannelse.

Udbytte

Når du har deltaget i modulet, vil du:

  • Have indsigt i unges identitetsudvikling og selvdannelse
  • Kunne benytte teorier og metoder fra ungdomspædagogikken i praksis
  • Have indsigt i hvilke problemstillinger, der kan være i særlige målgrupper
  • Kunne skabe en stærk forbindelse mellem strategiske mål, udvikling af kompetencer og uddannelsesplanlægning.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.
Ungdomsliv, socialisering og identitet er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Unges og voksnes læreprocesser.

Målgruppe

Modulet er for dig, der gerne vil arbejde med at planlægge, forbedre og evaluere unge og voksnes udviklings- og læreprocesser.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, studievejleder og lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik
Karina Elsig Thøgersen Studievejleder og lektor
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning

Se datoer

Forløb