Valg og valgprocesser – teorier og praksisformer

Diplommodul

Med teorier og metoder om karrierevalg med psykologisk, sociologisk og læringsteoretisk afsæt kan du få et solidt indblik i strategier til håndtering af vejledingsbehov og udviklings- og dokumentationsarbejde.

Tilmeld modul

Tilrettelæg og gennemfør  vejledning, som understøtter karrierevalg- og valgprocesser!

Fagligt indhold 

Ved at forstå og reflektere over sammenhængen mellem vejledningsfaglige problemstillinger, individets vejledningsbehov og valg af vejledningsmetoder og strategier, kan du udvikle dit arbejde med vejledning.

Du lærer om:

  • strukturelle og individuelle faktorer, der påvirker karrierevalg- og udvikling
  • teorier om karrierebegrebet og karriereforløb
  • empiriske undersøgelser af valgmønstre og karriereveje
  • metoder til valgforberedende og valgunderstøttende vejledningsaktiviteter.

Udbytte

Du lærer at anvende teorier og metoder om karrierevalg- og valgprocesser i forhold til forskellige vejledningsbehov, hvor du selvstændigt kan indgå i vejledningsfaglige og tværfaglige samarbejder om udviklings- og dokumentationsarbejde i forhold til uddannelses- og karrierevalg.

Efter Valg og valgprocesser - teorier og praksisformer kan du:

  • beskrive og vurdere forskellige teorier og metoders potentiale i forhold til at understøtte uddannelses- og karrierevalg
  • håndtere og perspektivere vejledningsmetoder og strategier, der relaterer sig til forskellige målgrupper og vejledningsbehov
  • formidle vejledningsfaglige overvejelser, der knytter sig til tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af vejledning, der understøtter karrierevalg- og valgprocesser.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Valg og valgprocesser - teorier og praksisformer er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med eller er interesseret i valg og valgprocesser.

Jane Ahrendt Studiesekretær
Trine Lippert, lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik og studievejledning

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb