Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog

Diplommodul

Arbejder du med børns sprogudvikling?
Opnå kompetencer til at kunne forbedre og støtte børns sproglige udvikling gennem vejledning, dokumentation og samarbejde.

Datoer og tilmeld

Bliv klædt på til at udvikle den sprogpædagogiske praksis!

Fagligt indhold

På modulet opnår du kompetencer til at facilitere og vejlede om gode tværfaglige og kollegiale samarbejdsformer.

Du arbejder med:

  • data og metoder til at evaluere den sproglige praksis
  • teorier om vejledning, voksenlæring og pædagogiske forandringsprocesser
  • viden om evaluering og dokumentation af den sproglige praksis.

Udbytte

Efter endt modul er du kompetent til at påtage dig ansvaret for kvalificeringen og udviklingen af sprogindsatser til børn.

Du kan:

  • samarbejde med kolleger, forældre, ledelse og andre relevante samarbejdspartnere
  • vejlede kolleger og forældre i sprogindsatser på individ- og gruppeniveau
  • underbygge evaluering og dokumentation af sproglig praksis. 

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Børns sprog.

Målgruppe

Modulet er for dig, som arbejder inden for det pædagogiske område og brænder for arbejdet med børns sproglige udvikling.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær
Malene Slott Nielsen, konsulent Lektor, ph.d.

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning

Datoer og tilmeld

Forløb