Børns sprog

Diplomuddannelse

Modulet er særligt for dig, der ønsker at kvalificere dig til det vigtige arbejde med børn og deres sproglige udvikling samt udvikle din viden inden for børns sproglige udvikling, indsatser for sprogstimulering af børn og vejledning af kollegaer og forældre om børns sproglige udvikling. 

Uddannelsesretningen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse.

Igennem uddannelsen lærer du at sikre:

  • at børn tilbydes den optimale støtte til sprogudvikling
  • at børn med risiko for at udvikle sprogvanskeligheder identificeres så tidligt som muligt
  • at arbejdet med børns sprog bygger på en læringsdifferentieret pædagogik.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet lærere og pædagoger, der vil specialisere sig i indsatser for børns sproglige udvikling.

Moduler og opbygning

15 ECTS Obligatoriske moduler
10 ECTS Valgfrie moduler
20 ECTS Retningsbestemte moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Uddannelsen er en pædagogisk diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS og består af fem moduler. Heraf to obligatoriske og tre valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. 

For at opnå en pædagogisk diplomuddannelse i Børns sprog, skal mindst 20 ECTS-point bestå af retningsspecifikke moduler.

  • Børns sprogtilegnelse (10 ECTS)
  • Sprogpædagogik og sprogindsatser (10 ECTS)
  • Vejledning, dokumentation og samarbejde i forhold til børns sprog (10 ECTS)

Moduloversigt

Moduler uden planlagt holdstart

Klik på modulet for at skrive dig op og få besked, når du kan tilmelde dig

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Har du spørgsmål?

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00