Vejledning, undervisning og udvikling i seksualvejledningen

Diplommodul

Arbejder du eller vil du arbejde inden for seksualvejledningen?
På modulet Vejledning, undervisning og udvikling i seksualvejledningen får du nye redskaber til dit arbejde med vejledning, undervisning og udvikling af seksualvejledningen.

Tilmeld

Sæt fokus på din rolle som seksualvejleder!

Fagligt indhold 

Med viden om og forståelse for kompleksiteten i vejlederrollen kan du reflektere over undervisnings- og vejledningssammenhænge i forhold til udviklings- og læreprocesser på både individ- og gruppeniveau.

Gennem etiske refleksioner kan du vurdere holdninger og problemstillinger i relation til borgernes seksualitet og derved styrke din vejlederrolle og -funktion.

Du får viden om:

  • vejlederrollen som både vejleder i seksualitet og fx pædagogisk, social- og sundhedsfaglig medarbejder
  • vejledning som pædagogisk intervention i modsætning til terapi/behandling
  • implementering og vedligeholdelse af seksualpolitikker
  • seksualitet som tabuiseret emne.

Udbytte

Efter Vejledning, undervisning og udvikling i seksualvejledningen kan du vurdere og begrunde din vejlederidentitet, rolle og funktion i praksissammenhæng og påtage dig rollen som vejleder i seksualitet i organisatorisk sammenhæng.

Niveau

Modulet hører under den Socialfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Vejledning, undervisning og udvikling i seksualvejledningen er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med eller er interesseret i vejleding, undervisning og udvikling i seksualvejledning.

Trine Lippert, lektor Arbejder bl.a. med ungdomspædagogik og studievejledning
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld

Forløb