Kom på HR kursus eller -efteruddannelse

HR arbejdet i offentlige og private virksomheder prioriteres højere og højere.

Med en HR uddannelse i HR – Human ressource, kvalificerer du dig til at arbejde professionelt med ansættelse, fastholdelse og udvikling af medarbejdere på både operationelt og strategisk niveau.

Uddannelserne har specielt fokus på HR-funktionens udviklingsorienterede opgaver herunder kompetenceudvikling, forandringsprocesser og organisationsudvikling. Du bliver derfor klædt godt på til at vise din virksomhed, hvordan din HR-indsats kan bidrage positivt til, at virksomheden når sine mål.

Gratis karrierevejledning

Eiler Skovbjerg, studiekoordinator Vejleder i ledelse og HR inden for akademiuddannelse og realkompetencevurdering (RKV)

Akademiuddannelser

Moduler