Engelskvejleder

Diplomuddannelse

På UCL kan du tage uddannelsens obligatoriske moduler og det retningsbestemte valgmodul "Faglig vejledning i skolen" (modul 1).

Når det gælder modulets to øvrige retningsbestemte valgmoduler (modul 2 og 3) har UCL sammen UCN indgået samarbejde med Professionshøjskolen Absalon, som udbyder disse i en online-udgave:

Uddannelsesretningen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse

Læs til engelskvejleder og styrk din vejledning indenfor skolens engelskundervisning.

PD, Engelskvejleder kvalificerer dig til at udvikle engelskfagets didaktik og evalueringskultur, vejlede og rådgive kolleger samt stimulere den faglige debat med henblik på at styrke skolens engelskundervisning.

Ved at gennemføre engelskvejlederuddannelsen får du blandt andet viden og kunnen indenfor:

  • Sammenhængen mellem sprogtilegnelsesteorier og sprogdidaktik
  • Forskning og udvikling indenfor fremmedsprogsdidaktik, metoder samt interkulturel pædagogik
  • Anvendelse af metoder til at analysere, dokumentere og evaluere praksis inden for læringsmålstyret engelskundervisning og evaluering

Målgruppe

Uddannelsen er for engelsklærere som ønsker at …

  • Bidrage til at vejlede kolleger og ledelse og kvalificere skolens fagmiljø indenfor engelsk
  • Udvikle en evalueringskultur for engelskfaget
  • Fungere som engelskvejleder
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Jane Ahrendt Studiesekretær

Moduler og opbygning

15 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Retningsspecifikke moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Uddannelsen er en Pædagogisk diplomuddannelse og består af 60 ECTS.

For at opnå en pædagogisk diplomuddannelse i Engelskvejleder, skal mindst 30 ECTS-point bestå af de retningsspecifikke moduler:

To af de retningsspecifikke moduler, udbydes online af Professionshøjskolen Absalon.

De øvrige udbyder UCL. Se moduloversigt.

Moduloversigt

Moduler med holdstart

Klik på modulet for beskrivelse, dato og tilmelding

Moduler uden planlagt holdstart

Klik på modulet for at skrive dig op og få besked, når du kan tilmelde dig

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Merit

Hvis du har gennemført uddannelseselementer, som svarer til dele af den diplomuddannelse, du er optaget på, kan du søge om merit og muligvis få afkortet din uddannelsestid. Kontakt os for at høre nærmere.

Færdig inden for 6 år

6-årsreglen betyder, hvis du er startet på en diplomuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen.

Dispensation for 6-årsreglen

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Jane Ahrendt Studiesekretær