Pædagogisk diplomuddannelse i Anvendt film

Diplomuddannelse

UCL gennemfører PD i Anvendt film sammen med Station Next – en filmskole for unge og deres undervisere.

Uddannelsesretningen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse

Den Pædagogiske diplomuddannelse i Anvendt film er specielt for dig, der ønsker at beskæftige dig med undervisning af børn, unge og voksne indenfor praktisk filmproduktion.

Diplomuddannelsen arbejder ud fra et fokus på kunstnerisk dannelse og giver dig didaktiske redskaber til at udvikle forløb og undervise børn, unge og voksne i filmmediets fortælling, håndværk og produktion.

Gennem Diplomuddannelsen i Anvendt film får du færdigheder i at kunne:

  • undervise i filmfortælling, filmhånd- værk og filmproduktion
  • udvikle øvelser, forløb og læreplaner for undervisning i film
  • facilitere æstetiske og produktions- orienterede læreprocesser
  • anvende undervisning i film i en uddannelsesmæssig og pædagogisk kontekst

Målgruppe

Den Pædagogiske diplomuddannelse i Anvendt film henvender sig til lærere, pædagoger, undervisere i gymnasiet, på kulturskoler, højskoler mv.

Indhold og niveau

Uddannelsen er en Pædagogisk diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS-point og består af fem moduler samt et afgangsprojekt. De fem moduler består heraf to obligatoriske moduler, to retningsspecifikke valgfrie moduler og ét valgfrit modul fra alle pædagogiske eller øvrige diplomuddannelser (op til 10 ECTS-point)

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS)

3 valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

For at opnå en pædagogisk diplomuddannelse i Anvendt film, skal mindst 20 ECTS-point bestå af retningsspecifikke moduler.

Du kan vælge at din PD i Anvendt film rummer alle tre retningsspecifikke moduler eller at moduler svarende til maksimalt 10 ECTS-point er valgt fra rækken af de fælles valgfrie moduler, fra andre pædagogiske uddannelsesretninger eller fra andre diplomfagområder.

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Afgangsprojekt Pædagogiske diplomuddannelser

Moduler og opbygning

15 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Valgfrie moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse