Individuel sundhedsfaglig diplomuddannelse

Diplomuddannelse

Den Individuelle sundhedsfaglige diplomuddannelse er særligt for dig, som ønsker at styrke dine evner inden for sundhedsfaglig praksis. Med uddannelsen kommer du til at håndtere komplekse situationer i sundhedsfaglig praksis, indgå i fagligt såvel som tværfagligt samarbejde og meget mere. 

Uddannelsesretningen er en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

På Individuel sundhedsfaglig diplomuddannelse lærer du:

  • at anvende kvalificerede metoder til at indsamle og analysere informationer 
  • at håndtere komplekse situationer i sundhedsfaglig praksis
  • at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde
  • at varetage udvikling af sundhedsfaglig praksis.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet alle, der arbejder professionelt på det sundhedsfaglige område. 

Indhold og niveau

Uddannelsen er en sundhedsfaglig diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS. 

Den er opbygget af to obligatoriske moduler svarende til 15 ECTS og valgfrie moduler svarende til 30 ECTS samt et afgangsprojekt.

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt seks år og på fuldtid på er år.

Fag

Obligatoriske moduler (Samlet 15 ECTS)

Valgfrie moduler (Samlet 30 ECTS)

  • Valgfrit modul fra alle sundhedsfaglige diplomuddannelser (10 ECTS)
  • Valgfrit modul fra alle sundhedsfaglige diplomuddannelser (10 ECTS)
  • Valgfrit modul fra alle sundhedsfaglige diplomuddannelser (10 ECTS)

Afgangsprojekt (15 ECTS) 

Afgangsprojekt sundhedsfaglig diplomuddannelse

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Moduler og opbygning

15 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Valgfrie moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Kirsten Rue Honoré, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling og undervisning af den sundhedsfaglige diplomuddannelse
Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Har du spørgsmål?

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00