Business og digital udvikling

Vi uddanner teknologisk og markedsrettet arbejdskraft med forståelse for forretningen

Vores stærke, fleksible uddannelser inden for business og digital udvikling leverer råstof til drift og udvikling i særligt handels-, teknologi- og servicebranchen. De er den lige vej til job i det private erhvervsliv.

Vi er specialister i at samarbejde om udvikling i små og mellemstore virksomheder.

Mange uddannelsesveje til succes i forretningen

Vi uddanner medarbejdere med specialer, som kan sættes direkte i anvendelse inden for handel, markedsføring, multimedier, service og digital udvikling. 

Det bidrager til vækst og udvikling i de små og mellemstore virksomheder, som er vores nærmeste samarbejdspartnere.

Vi er i daglig kontakt med virksomheder, som har studerende i praktik eller indgår i projekter som del af alle uddannelsernes semestre. Det sikrer, at uddannelserne er aktuelle og relevante, og at vi er på forkant med behov i brancherne.

Særlige tilbud til virksomheder

Har du eller din virksomhed brug for et servicetjek på fx de digitale kompetencer, er vi klar til at tilrettelægge netop det udviklingsforløb, I har brug for.

Vi udbyder efter- og videreuddannelser både som dag- og aftenhold. De er åbne for den enkelte medarbejder, der har brug for ny viden til nye opgaver. 

Vores videregående uddannelser er for dig, der står for at tage det første skridt på karriereruten.

Samarbejd med vores videncentre