Uddannelsesudvalg Læreruddannelsen

Datoer for kommende møder, forretningsorden, dagsorden og referat fra afholdte møder samt medlemmer af uddannelsesudvalget for læreruddannelsen.

Forretningsorden

Forretningsorden

Dagsorden og referat

2018

25. april- aflyst

2017

25. oktober
Dagsorden – Møde aflyst

24. april
Dagsorden – Referat 

 

Medlemmer af uddannelsesudvalget

Udpeget af Danmarks Lærerforening

John Rasmussen (formand)

Udpeget af de almene gymnasier

Ole Toft Hansen

Udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen

NN

Udpeget af Syddansk Universitet

Finn Wiedemann

Udpeget af Danmarks Pædagogiske Universitet

Eva Silberschmidt Viala

Udpeget af Kommunerne

Johannes Lundsfryd Jensen

Udpeget af Praktiklærerforeningen

Henrik Vorager

Udpeget af medarbejderne

Peter Brodersen (LU Fyn)
Kirsten Poulsgaard (LU Jelling)

Udpeget af studerende

Mette Bjært Krogh Terkelsen (LU Fyn)
Signe Marie Schnabel (LU Jelling)

Udpeget af Skolelederforeningen

Mohammed Bibi

Tilforordnede

Anders Nørgaard
Annette Falk
Anette Lauridsen

Kontaktoplysninger til udvalget

Formand John Rasmussen
JOHR@dlf.org
Tlf. 41 57 31 07

Uddannelseschef Fyn Anders Nørgaard
anno@ucl.dk
Tlf. 23 74 12 00

Uddannelseschef Jelling Annette Falk
falk@ucl.dk
Tlf. 24 94 75 03