Samfund og sundhed

Vi uddanner medarbejdere og udvikler nye løsninger til samfundets vigtigste opgaver

Medarbejderne er kerneressource på det sociale område og sundhedsområdet.

Vi har fingeren på pulsen for at udvikle de kompetencer og den viden, som er nødvendige på tværs af velfærdssamfundet. Og vi har uddannelser til dig, der skal tage de første skridt ad din karrierevej. 

Vi styrker samfundets rygrad

Når nye opgaver viser sig, eller kendte opgaver skal løses på nye måder, fx med nye teknologier, er der behov for at udvikle medarbejdernes kompetencer og ændre organisationens hidtidige praksis.

Vi er i nærkontakt med vores omverden og kender de komplekse sammenhænge i den offentlige sektor og i samarbejdet med private aktører. Vi er på omgangshøjde med kravene fra myndigheder og i lovgivningen.

Tilsammen gør det, at vi har den viden og erfaring, som skal til for sammen med jer at tilføre de nødvendige kompetencer eller forandringer, når udviklingen på sundhedsområdet eller det sociale område stiller krav om nye eller tilpassede fagligheder i opgaveløsningen.

Vi har indblik i aktuelle indsatser vedrørende fx rehabilitering og sundhedsfremme.

Vores videregående uddannelser inden for sundhed og samfund udvikles i tæt samarbejde med aftagerne. Og som studerende får du både indblik i den nyeste forskning og praktisk erfaring med faget gennem praktik og projekter.

Styrk jeres praksis gennem kompetenceudvikling

Vi tilbyder – i tæt samarbejde med jer – at skræddersy forløb, som passer til de særlige målsætninger, opgaver og udfordringer i jeres organisation.

Forskning

Velfærds- og sundhedsteknologi

Vi er bindeleddet til virksomheder, kommuner, regioner samt forskellige organisationer som er optaget af, at kunne skabe en bedre livskvalitet for borgere med nedsat funktionsevne.