Uddannelsesudvalg Fysioterapeut-uddannelsen

Datoer for kommende møder, forretningsorden, dagsorden og referat fra afholdte møder samt medlemmer af uddannelsesudvalget for fysioterapeutuddannelsen.

Kommende mødedatoer

2018

5. november 2018

Forretningsorden

Forretningsorden

Dagsorden og referat

2018

22. maj
Dagsorden – Referat

5. februar
Dagsorden – Referat

2017

16. november
Dagsorden – Referat

26. april
Dagsorden – Referat

23. januar
Dagsorden – Referat

 

Medlemmer af uddannelsesudvalget

Udpeget af Danske Fysioterapeuter

Brian Errebo-Jensen (formand)

Udpeget af de almene gymnasier

Vakant

Udpeget af Region Syddanmark

Tine Hald
Vivi Toftegaard Pedersen

Udpeget af kommunerne

Esther Dorte Kirketerp-Møller

Udpeget af Samarbejdsudvalget for Fysioterapi

John Stenner Rasmussen

Udpeget af Forskningsinitiativet for fysioterapi, Syddansk Universitet

Camilla Marie Larsen

Udpeget ved selvsupplering

Anne Lise Zilmer

Udpeget af medarbejderne

Steffen Bader
Hanne R. Møller

Udpeget af studerende

Birgitte Skouboe tilføjes
Nikolaj Kjærulff

Tilforordnet

Birgitte Ebbe Mathiesen
Marianne Gellert Olesen
Kirsten Honore

Kontaktoplysninger til udvalget

Formand Brian Errebo-Jensen
bej@fysio.dk
Tlf. 26 16 63 68

Uddannelsesleder Birgitte Ebbe Mathiesen
bema2@ucl.dk
Tlf. 24 52 74 07