Uddannelsesudvalg Socialrådgiver-uddannelsen

Datoer for kommende møder, forretningsorden, dagsorden og referat fra afholdte møder samt medlemmer af uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen.

Forretningsorden

Forretningsorden

Dagsorden og referat

2018

30. april

Dagsorden – Referat

2017

9. oktober
Dagsorden – Referat

25. april
Dagsorden – Referat 

 

Medlemmer af uddannelsesudvalget

Udpeget af Børne- og Kulturchefforeningen

NN

Udpeget af Foreningen af Social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer

NN

Udpeget af Dansk Socialrådgiverforening

Anne Jørgensen (formand)

Udpeget af Studerende/DSR

Mette Mørck Thietje
Nana Tofte Klausen

Udpeget af Syddansk Universitet

Asbjørn Sonne Nørgaard

Udpeget af de almene gymnasier

Christian Alnor

Udpeget af Kommunerne

Jane Findahl

Udpeget af medarbejderne

Hanne Pedersen
Berit Palle Petersen

Udpeget af brugerorganisationerne

NN

Tilforordnede

Lenna Vogn Petersen
Bente Falk Nielsen

Kontaktoplysninger til udvalget

Formand Anne Jørgensen
Anj@socialraadgiverne.dk
Tlf. 21 82 37 80

Uddannelseschef Lenna Vogn Petersen
lvpe@ucl.dk 
Tlf. 21 78 77 48