Årsrapport og regnskabsanalyse

Akademimodul

Regnskaber er et centralt værktøj til såvel den interne styring som til eksterne interessenters vurdering af virksomheder. Du får viden, så du kan tolke og anvende virksomhedens årsregnskab.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Årsrapport og regnskabsanalyse giver dig indsigt i den grundlæggende regnskabslovgivning, som er fundamentet for regnskabets opbygning og indhold. Med udgangspunkt heri lærer du at læse og tolke et regnskab, opstille relevante analyser og konkludere på disse.

Årsrapport og regnskabsanalyse giver også værktøjer til afdækning og styring af risici i forhold til regnskabet, og du får kendskab til metoder til værdiansættelse af virksomheder.

Med modulet får du kompetencer i anvendelse af centrale metoder og redskaber til at læse og forstå en ekstern årsrapport for virksomheder i forskellige regnskabsklasser, og du bliver i stand til at omarbejde simple driftsøkonomiske regnskaber til brug for skatteregnskabet samt til analysebrug.

Du lærer at opstille en samlet regnskabsanalyse inkl. rentabilitet, indtjeningsevne, soliditet, kapitaltilpasning samt likviditet og at opstille konklusioner ud fra den samlede regnskabsanalyse. Regnskabsanalysen indgår som et element af vurdering af virksomheder, og herudover bliver du i stand til at forklare indholdet af forskellige værdiansættelsesmetoder.

Du bliver i stand til at beskrive en virksomheds økonomiske risici samt give løsninger til afdækning heraf.

Jesper Ussing Hjort
Jesper Ussing Hjort Chefkonsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

11. september 2019 - Odense C

11. september 2019 - Vejle

Forløb