Årsrapport og regnskabsanalyse

Akademimodul

Regnskaber er et centralt værktøj til både den interne styring og til eksterne interessenters vurdering af virksomheder.
Med Årsrapport og regnskabsanalyse får du viden, så du kan tolke og anvende virksomhedens årsregnskab

Tilmeld modul

Få redskaber til udførelse af regnskabsanalyse!

Fagligt indhold

Årsrapport og regnskabsanalyse giver dig indsigt i den grundlæggende regnskabslovgivning, som er fundamentet for regnskabets opbygning og indhold. Du lærer at læse og tolke et regnskab, opstille relevante analyse og konkludere på disse.

Du kommer til at arbejde med

  • hovedprincipperne i regnskabslovgivningen, herunder Bogføringsloven
  • årsrapporten med fokus på formål og hovedindhold
  • virksomhedsanalyse og risikoafdækning
  • værdiansættelse af virksomheder.

Udbytte

Du lærer at opstille en samlet regnskabsanalyse inkl. rentabilitet, indtjeningsevne, soliditet, kapitaltilpasning samt likviditet og at opstille konklusioner ud fra den samlede regnskabsanalyse. Regnskabsanalysen indgår som et element i vurdering af virksomheder, og du bliver i stand til at forklare indholdet af forskellige værdiansættelsesmetoder.

Efter forløbet kan du

  • anvende en regnskabsanalyse til kreditvurdering
  • beskrive risici og anvise værktøjer til risikoafdækning
  • læse og forstå en ekstern årsrapport for virksomheder i forskellige regnskabsklasser.

Niveau

Modulet Årsrapport og regnskabsanalyse er et grundlæggende regnskabskursus, hvor du lærer analyseredskaber og regnskabsforståelse.

Modulet hører under Akademiuddannelsen Økonomi- og ressourcestyring og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er for alle, som vil udvide deres kendskab til regnskabslovgivningen og blive i stand til at udføre regnskabsanalyser. Du kan tage modulet i Odense eller Vejle.

Jesper Ussing Hjort
Jesper Ussing Hjort Chefkonsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul
13. marts 2020 - Odense C
Forløb