Bekendtgørelser og standarder

Akademimodul

Du lærer at varetage tekniske-, sikkerhedsmæssige- og kvalitetsledelsesmæssige opgaver som kvalificeret person i en autoriseret el-installationsvirksomhed.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Fagligt indhold

Du får viden og forståelse for gældende autorisationslovgivning og gældende elsikkerhedslov, forståelse for Stærkstrømsbekendtgørelsens krav vedrørende dimensionering, udførelse og idriftsættelse af el-tekniske installationer omfattet af elsikkerhedsloven og viden om projektering og dimensionering af el-tekniske installationer der er omfattet af elsikkerhedsloven, forståelse for projektering og dimensionering af transformerstationer til forsyning af lavspændings-net samt viden om kommissorium for opgavekommission, der udarbejder autorisationsprøver.

Udbytte

Efter uddannelsen kan du med udgangspunkt i bekendtgørelser og standarder redegøre for projekteringen og dimensioneringen af el-tekniske installationer, der er omfattet af elsikkerhedsloven. Du kan udføre projektering af dimensionering af transformerstationer til forsyning af lavspændingsnet samt udføre eftersyn afprøvning af el-tekniske installationer. Du kan udføre drift eftersyn og vedligeholdelse af el-tekniske installationer, udføre arbejde på eller nær ved el-tekniske installationer samt formidle relevante dele af bekendtgørelser og standarder til samarbejdspartnere og kunder.

Efter uddannelsen kan du indgå i dialog og samarbejde med kunder og leverandører om bekendtgørelser og standarder på det el-tekniske område og håndtere udviklingsorienterede opgaver i relation til professionen som el-installatør.

Bekendtgørelser og standarder er for dig, der vil have en Akademiuddannelse i El-installation. Fagmodulet er fag 7 i Akademiuddannelsen i El-installation og forudsætter beståelse af faget Installationer og El-forsyningsanlæg.

 

Ann-Margrethe Frydenlund Jensen
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder
Hans Kjær Jørgensen
Hans Kjær Jørgensen Konsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

11. november 2019 - Vejle

Forløb