Moms- og afgiftsret

Akademimodul

Modulet giver dig en grundlæggende viden om indirekte skatter og de primære retskilder herunder EU-rettens betydning for området. Hovedemner på modulet er moms, lønsumsafgift, punktafgifter og godtgørelse af energiafgifter.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Vægten vil blive lagt på lovgivningen på momsområdet, hvor de du får viden om momssystemets virkemåde og lærer at opgøre momsbetalingen og udfylde momsangivelsen for en almindelig virksomhed. 

Du får desuden viden om regnskabs- og fakturakrav i momsloven og visse særlige opgørelsesmetoder på momsområdet og lærer at vurdere praksisnære problemstillinger herunder subjektiv og objektiv momspligt, momsgrundlag, momsfradrag.

Du lærer også at anvende momsregler ved almindeligt forekommende internationale handelstransaktioner og får indblik i principper, metoder og lovgivningsteknik inden for øvrige afgifter, navnlig lønsumsafgift og varebaserede punktafgifter og hovedprincipperne for godtgørelse af energiafgifter i almindelige virksomheder.

Modulet er udviklet i samarbejde med SKAT.

Susanne Hansen
Susanne Hansen Sekretær
Jesper Ussing Hjort
Jesper Ussing Hjort Chefkonsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

16. september 2019 - Odense C

9. marts 2020 - Odense C

17. september 2020 - Odense C

Forløb