Operationelt indkøb

Akademimodul

Bliv kvalificeret til at arbejde med indkøb i private og offentlige virksomheder i både Danmark og udlandet, hvor du kan kombinere viden om og få indsigt i indkøb generelt på et praktisk og strategisk plan.

Tilmeld modul

Specialiser dig inden for indkøb!

Fagligt indhold 

Du får en faglig specialisering inden for indkøb, hvor din forståelse og teoretiske viden om operationelle beslutninger og indløb bliver sat i spil.

Samtidig får du indsigt i juridiske elementer, leverandørvurderingsprincipper, indkøbsrelevante IT-programmer og får kendskab til handelspolitik.

Du lærer om:

  • indkøbets indvirkning på den øvrige organisation
  • leverandørvurderingsprincipper
  • IT-anvendelser i forbindelse med indkøb.

Udbytte

Du får kendskab til handelspolitikker, reklamationsbehandling, misligholdelse og force majeure, som du kan få gavn af i arbejdet med indkøb.

Efter Operationelt indkøb kan du:

  • foretage en faglig behandling af indkøb fra behovserkendelse til levering
  • forholde sig til de modtagne oplysninger fra samarbejdspartere
  • vurdere og behandle modtagne tilbud
  • kunne forholde sig analytisk til indkøbets operationelle faser, herunder sammenhængen mellem indkøb og økonomi.

Niveau

Operationelt indkøb er et obligatorisk, retningsspecifikt modul på uddannelsesretningen Indkøb.

Modulet hører under akademiuddannelse i International transport og logistik og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig med relevant erhvervserfaring, som vil forestå indkøb i private og offentlige virksomheder.

Susanne Hansen
Susanne Hansen Sekretær
Bo Reinholdt Glerup
Bo Reinholdt Glerup Konsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

10. september 2019 - Odense C

30. oktober 2019 - Odense C

Forløb