Stress i organisationen - Forebyggelse og håndtering

Akademimodul

Vil du forebygge og håndtere stress i din virksomhed?
Du kan lære om fokus på stress-fremkaldende faktorer samt delt ansvar for forebyggelse og håndtering af stress hos dine medarbejdere.

Tilmeld modul

Medtænk forebyggelse og håndtering af stress i din ledelsesstil!

Fagligt indhold 

Med viden og redskaber kan du på en konstruktiv måde bidrage til at minimere stressbelastningen hos dine medarbejdere, kolleger og i din virksomhed.

Du lærer om:

  • grundlæggende forståelse for, at forebyggelse og håndtering handler om mennesker
  • forebyggelse med fokus på psykisk arbejdsmiljø, jobkrav, klare mål, relation og fremtidsperspektiver
  • håndtering, herunder mestringsstrategier og stress-samtalen.

Udbytte

Hvis du er leder eller HR-medarbejder, skal du kunne indgå som sparringspartner i konkrete forebyggelses- eller håndteringssituationer, hvilket Stress i organisationen klæder dig på til.

Efter modulet kan du:

  • identificere stressfremkaldende forhold og symptomer i egen virksomhed
  • være med til at iværksætte forløb og interventioner i forhold til såvel forebyggelse som håndtering af stress.

Niveau

I forlængelse af kurset vil du opnå autorisation til at arbejde med stress, så du er klar til at yde dit bidrag til opnåelse af selvindsigt og forebyggelse af stress i den del af organisationen, hvor du har dit virke.

Modulet hører under akademiuddannelse i Ledelse og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, der er leder eller HR-medarbejder, som arbejder eller vil arbejde med stresshåndtering og -forebyggelse i din virksomhed.

Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb