Afgangsprojekt Diplomuddannelse i socialformidling

Diplommodul

Få mulighed for at afprøve dine kompetencer i et selvvalgt, praksisorienteret projekt.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Fagligt indhold

Afgangsprojektet er din mulighed for at afprøve dine færdigheder i et praksisorienteret projekt. Du fordyber dig i en problemstilling. Gennem analyse, diskussion og perspektivering af indsamlet empiri præsenterer du konkrete løsningsforslag og udviklingsmuligheder.

Målgruppe 

Modulet er obligatorisk for alle studerende på Diplomuddannelse i socialformidling.

Struktur 

Afgangsprojekt er et obligatorisk modul på Diplomuddannelse i socialformidling.

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Fuld studieordning
Tilmeld modul

29. oktober 2019 - Odense M

14. februar 2022 - Fredericia

Forløb