Demens, omsorg og aktivitet

Diplommodul

Demens, omsorg og aktivitet får du ny viden, nye færdigheder og nye kompetencer til udvikling og implementering af helhedsorienterede indsatser for borgere med demens og deres pårørende.

Tilmeld modul

Sæt fokus på personcentreret indsats for borgeren med demens!

Fagligt indhold 

For at skabe, udvikle og implementere en helhedsorienteret indsats for borgeren med demens og pårørende har du brug for forståelse for hvordan demens indvirker på borgerens adfærd og hverdagsliv.

Du får derfor viden om:

  • symptomer på demens og udredningsprocedurer
  • meningsfulde aktiviteter og socialpædagogiske metoder
  • samarbejdet med de pårørende
  • kommunikation.

Udbytte

Du lærer at anvende metoder til at kommunikere og arbejde personcentreret i omsorg med borgeren med demens og pårørende samt at forebygge uhensigtsmæssig adfærd hos borgeren med demens.

Efter Demens, omsorg og aktivitet kan du:

  • formidle en helhedsorienteret indsats for borgeren med demens, pårørende og samarbejdspartnere
  • vurdere, udvælge og igangsætte meningsfulde aktiviteter sammen med borgeren med demens og dennes pårørende
  • selvstændigt tage ansvar for udvikling og planlægning af meningsfulde aktiviteter i samarbejde med borgeren med demens, pårørende og i et tværprofessionelt samarbejde.

Niveau

Modulet hører under den Socialfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Demens, omsorg og aktivitet er et retningsspecifikt modul under retningen Demens.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan fx være socialrådgiver, lærer, pædagog, ergoterapeut eller sygeplejerske.

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær
Trine Lippert
Trine Lippert Studievejleder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul
17. februar 2020 - Odense M
Forløb