Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser

Diplommodul

Vil du videreudvikle dine forudsætninger for at kunne anvende digital teknologi i undervisning og læring?
Du kan lære at bruge digitale teknologien i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og læring!

Tilmeld modul

Brug teknologien i dit arbejde!

Fagligt indhold 

Ved brugen af teorier og metoder om digitale teknologier i undervisning og læring, kan du tilrettelægge undervisning med fokus på digital dannelse, webetik samt digital didaktik og læring.

Du får viden om:

  • nye digitale teknologier, programmer og tjenester
  • digitale teknologier i et didaktisk og læringsteoretisk perspektiv
  • samspil mellem digitale teknologier og deltagerforudsætninger.

Udbytte

Du lærer at anvende digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning på erhvervsuddannelser.

Efter Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser kan du:

  • vælge og begrunde valg af digitale teknologier
  • vurdere og formidle problemstillinger om digitale teknologier i en erhvervspædagogisk kontekst.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Erhvervspædagogik og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der fx arbejder som – eller ønsker at arbejde som – lærer ved en erhvervsskole, en arbejdsmarkedsuddannelse, en SOSU-skole eller et AMU-center.

Anne Katrine Meldgaard Philipsen
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær
Steffen Skovdal
Steffen Skovdal Konsulent

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

27. januar 2020 - Odense M

Forløb