Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser

Diplommodul

Vil du videreudvikle dine forudsætninger for at kunne anvende digital teknologi i undervisning og læring?
Du kan lære at bruge digitale teknologien i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og læring!

Tilmeld modul

Brug teknologien i dit arbejde!

Fagligt indhold 

Ved brugen af teorier og metoder om digitale teknologier i undervisning og læring, kan du tilrettelægge undervisning med fokus på digital dannelse, webetik samt digital didaktik og læring.

Du får viden om:

  • nye digitale teknologier, programmer og tjenester
  • digitale teknologier i et didaktisk og læringsteoretisk perspektiv
  • samspil mellem digitale teknologier og deltagerforudsætninger.

Udbytte

Du lærer at anvende digitale teknologier i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning på erhvervsuddannelser.

Efter Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser kan du:

  • vælge og begrunde valg af digitale teknologier
  • vurdere og formidle problemstillinger om digitale teknologier i en erhvervspædagogisk kontekst.

Niveau

Modulet hører under diplomuddannelse i Erhvervspædagogik og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Digitale teknologier i erhvervsrettede uddannelser er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der fx arbejder som – eller ønsker at arbejde som – lærer ved en erhvervsskole, en arbejdsmarkedsuddannelse, en SOSU-skole eller et AMU-center.

Anne Katrine Meldgaard Philipsen
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær
Steffen Skovdal
Steffen Skovdal Konsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb