Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde

Diplommodul

Få kompetencer til at identificere udviklingsbehov på erhvervsskoler og –centre.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Fagligt indhold 

Du udvikler dine evner til at bidrage til udviklingsaktiviteter på din skole eller dit center. Du opnår kompetencer til selvstændigt og i samspil med andre at udvikle erhvervspædagogisk virksomhed

Modulet fokuserer på:

  • indsigt i organisations- og ledelsesformer samt organisationskulturer på erhvervsskoler og –centre
  • viden om modeller og redskaber til planlægning, gennemførelse, implementering og evaluering af erhvervspædagogiske udviklingsarbejde
  • reflektion over institutionsudvikling og dens betydning for erhvervspædagogisk praksis

Målgruppe 

Modulet er for dig, der arbejder som lærer ved en teknisk skole, en SOSU-skole eller et AMU-center og for dig, der gerne vil være lærer på en erhvervsskole.

Struktur 

Modulet Erhvervspædagogisk udviklingsarbejde er et modul på diplomuddannelse i Erhvervspædagogik.

Anne Katrine Meldgaard Philipsen
Anne Katrine Meldgaard Philipsen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

27. januar 2020 - Odense M

Forløb