Fagligt entreprenørskab i erhvervsrettede uddannelser

Diplommodul

Få kompetencer til selvstændigt at kvalificere, udvikle og nyskabe didaktikken i din undervisning gennem en undersøgende og eksperimenterende tilgang.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Fagligt indhold

Det er målet at deltagerne opnår kompetencer til at arbejde entreprenørielt, didaktisk og brancherettet for derigennem at skabe rammerne for udvikling af elevernes entreprenørielle og innovative kompetencer.

Målgruppe 

Modulet er for dig, der underviser på en erhvervsrettet uddannelse og som ønsker at kunne tilrettelægge, skabe og vurdere undervisnings- og læringsmiljøer som udvikler elevernes innovative og entreprenørielle kompetencer.

Struktur

Fagligt entreprenørskab i erhvervsrettede uddannelser er et modul på diplomuddannelse i Erhvervspædagogik.

Dette modul er en del af

Tilmeld modul

17. februar 2020 - Odense M

Forløb