Læring og læringsressourcer

Diplommodul

Vil du arbejde som læringsvejleder, hvor du kan udvikle skolens læringskultur og bidrage til elevernes undervisning og læring? Du kan blive klogere her!

Tilmeld modul

Styrk din viden om den pædagogiske tanke og læring

Fagligt indhold

På modulet Læring og læringsressourcer får du viden om læring og læringsdesign, målstyret undervisning og evaluering, så du fremmer og udvikler skolen, undervisningen og elevernes læring.

Du kommer bl.a. til at arbejde med:

  • professionsfaglig analyse og vurdering af læringsressourcer
  • forskellige læringsteoretiske perspektiver og tilgange
  • læring og didaktisk design
  • teknologiforståelse og målstyret undervisning.

Du udvikler din forståelse og får metoder til analyse og vurdering af forskellige læremiddeltyper samt indsigt i design og produktion af læremidler.

Udbytte

Du lærer at omsætte viden om læringsteori, didaktisk design og teknologiforståelse til brug i dit arbejde med læring.

Efter modulet kan du

  • analysere, vurdere og anvende læringsressourcer i arbejdet med skolens læringskultur
  • anvende læringsmål, evalueringsteori og metoder til at fremme elevernes læring
  • bruge forskellige læringsteoretiske perspektiver og tilgange i tilrettelæggelsen af læringsmiljøer og udvikling af viden.

Niveau

Modulet giver dig større forståelse for læring og læringsdesign, så du kan omsætte den teoretiske viden til praksis i udviklingen af din skoles læringskultur.

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse – medier og kommunikation samt Læringsvejleder og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Modulet er for dig, der vil styrke din viden og kompetencer om læring og læringsressourcer. Derudover er modulet målrettet dig, der arbejder eller vil arbejde som læringsvejleder i skolens pædagogiske læringscenter.

Jane Ahrendt Studiesekretær
Steffen Skovdal Konsulent med ansvar for pædagogiske diplom- og akademiuddannelser samt små og store projekter

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning
Tilmeld modul

Forløb