Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Diplommodul

Vil du styrke din problemforståelse og forståelse for metoder og metodevalg i arbejdet med inklusions- og eksklusionsprocesser?

Tilmeld modul

Kompetencemål for Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge

På modulet arbejder du bl.a. med

  • metodebegreber og metodeforståelse i socialt arbejde
  • metoder til forebyggende, undersøgende, inddragende og intervenerende arbejde
  • håndtering af komplekse problemstillinger
  • udvikling af egen praksis.

Du styrker dine kompetencer til at reflektere over metodevalgets betydning i arbejdet med udsatte børn og unge.

Målgruppe for Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan fx være socialrådgiver, lærer, pædagog, ergoterapeut eller sygeplejerske.

Struktur på Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Metoder i socialt arbejde med udsatte børn og unge er et modul på Den sociale diplomuddannelse – børn og unge.

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Fuld studieordning
Tilmeld modul

23. september 2019 - Odense M

Forløb