Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse

Diplommodul

Vil du forestå ledelse og udviklingen af skolens pædagogiske personale, hvor I fokuserer på elevernes læring og trivsel?  Lær om pædagogisk/didaktisk ledelse og udvikling med afsæt i skolens kerneopgave og på et vidensbaseret grundlag.

Tilmeld modul

Varetag den pædagogisk og didaktisk udvikling af skolens personale!

Fagligt indhold 

For at lede den enkelte medarbejder og skolens fællesskaber med udgangspunkt i forsat udvikling, har du brug for at styrke din og skolens pædagogisk/didaktiske praksis.

Du lærer om ledelse af læringsmiljøer, læringsfællesskaber og tværprofessionelt samarbejde samt muligheder og begrænsninger ift. anvendelse af data og evidens som led i skoleudvikling med henblik på at skabe læringscentreret ledelse.

Udbytte

Du lærer at analysere og vurdere situationer og forhold, som vedrører udvikling af læringsmiljøer og interne samarbejder samt initiere og gennemføre intervention.

Efter Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse kan du

  • arbejde feedbackorienteret med henblik på at skabe en feedback- og sparringsbaseret skolekultur
  • varetage ledelse af skolens strategi- og forankringsarbejde med henblik på at styrke en læringscentreret skolepraksis gennem ledelse af skolens ressourcepersoner
  • indsamle, producere og analysere data som grundlag for skoleudvikling samt planlægge ledelsesindsatser på baggrund af datainformering

Niveau

Modulet hører under Diplomuddannelse i ledelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse er et retningsspecifikt, valgfrit modul under uddannelsesretningen Skoleledelse.

Målgruppe

Modulet er for dig, der har interesse i pædagogisk ledelse, og er nuværende eller kommende leder i en privat eller offentlig virksomhed.

Merete Storgaard
Merete Storgaard Ph.d.-studerende, konsulent
Kristina Østermark Jensen
Kristina Østermark Jensen Studiesekretær, Vejle
Janni Frank
Janni Frank Studiesekretær, Odense

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

7. februar 2020 - Odense C

7. februar 2020 - Vejle

17. august 2020 - Odense C

Forløb