Systematisk sagsbehandling på børne- og ungeområdet

Diplommodul

Er du opdateret på systematik og kvalitet i sagsbehandling på børne- og ungeområdet? Bliv kompetent til at udføre systematisk sagsbehandling på børne- og ungeområdet af høj kvalitet.

Modulet er gratis for medarbejdere der arbejder med udsatte børn og unge. Der er begrænset antal pladser. Læs mere her

Tilmeld modul

Få styr på systematikken i din praksis!

Fagligt indhold 

Med udviklingsbaseret viden lærer du om inddragelse, tværprofessionelt samarbejde og digitalisering i sagsbehandlingen.

Du forstår praksis samt anvendt teori og metoder til systematisk sagsbehandling i børnesagens proces, hvor du medtænker bl.a. etiske dilemmaer og kvalitet i sagsbehandlingen.

Du får viden om:

  • inddragelse af børn, unge, familie og netværk
  • socialfaglig og juridisk kvalitet i systematisk sagsbehandling i børnesagens proces
  • børnesagens proces: den indledende vurdering, forebyggende indsatser, børnefaglig undersøgelse, handleplan og indsatser samt opfølgning.

Udbytte

Du lærer at vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger i børnesagen, så du professionelt kan begrunde og vælge relevante løsningsmodeller igennem børnesagens proces.

Når du selvstændigt kan indgå fagligt og tværfagligt i samarbejde om børnesagens processer, får du udviklet din egen praksis med høj faglig kvalitet, og du kan påtage dig ansvaret som myndighedsrådgiver.

Efter Systematisk sagsbehandling på børne- og ungeområdet kan du:

  • formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger i børnesagen til børn, unge, familier og samarbejdsparterne
  • anvende socialfaglige metoder, redskaber og digitale systemer til systematisk sagsbehandling i børnesagens proces
  • håndtere komplekse problemstillinger og udviklingsorienterede situationer i børnesagens proces.

Niveau

Modulet hører under den Socialfaglige diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Systematisk sagsbehandling på børne- og ungeområdet er et valgfrit modul.

Målgruppe

Diplommodulet er til dig, som arbejder i det socialfaglige område, hvor du vil specialisere dig inden for systematisk sagsbehandling.

Susanne Fallesen Studiesekretær
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb