Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge

Diplommodul

Vil du have større viden om og udvikle dine kompetencer inden for det tværprofessionelle arbejde om en helhedsorienteret og sammenhængende indsats med udsatte børn, unge og familier?

Modulet er gratis for medarbejdere der arbejder med udsatte børn og unge. Læs mere her

 

Tilmeld modul

Lær om de juridiske og organisatoriske rammer for tværprofessionelt arbejde!

Fagligt indhold 

Du får viden om:

  • samspillet mellem økonomistyring og socialfaglig vurdering
  • roller og positioner i det helhedsorienterede og tværprofessionelle samarbejde
  • indføring i teorier om og metoder til tværprofessionelt samarbejde med udsatte børn, unge familier og deres netværk.

Udbytte

Du lærer at håndtere og selvstændigt indgå i fagligt og tværprofessionelt samarbejde, hvor du kan påtage dig relevant ansvar i henhold til din professionelle position og rolle.

Efter Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge kan du:

  • anvende udvalgte metoder i det tværprofessionelle arbejde med udsatte børn, unge og familier samt deres netværk
  • vurdere juridiske, organisatoriske og økonomiske rammers betydning for det faglige og tværprofessionelle samarbejde samt begrunde og vælge handlemuligheder.

Niveau

Modulet hører under Den sociale diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Tværprofessionelt samarbejde i relation til udsatte børn og unge er et valgfrit modul.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan fx være socialrådgiver, lærer, pædagog, ergoterapeut eller sygeplejerske.

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær
Trine Lippert
Trine Lippert Studievejleder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul
17. februar 2020 - Odense M
24. februar 2021 - Odense M
Forløb