Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde

Diplommodul

Modulets fulde titel er Socialarbejderens deltagelse i udvikling af og produktion af viden til det sociale arbejde.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Fagligt indhold 

Modulet styrker dine færdigheder inden for dokumentation, evaluering, kvalitetssikring og udvikling af socialt arbejde. Du lærer at opsøge, indsamle og udvælge viden om indsatsmuligheder.

På modulet har du fokus på

  • dokumentations- og evalueringsmetoder
  • metoder til forskning inden for socialt arbejde
  • styrker og svagheder ved forskellige metoder
  • etiske retningslinjer i og juridiske rammer for forskning i sociale problematikker.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder professionelt med socialt arbejde. Du kan være kommunom, lærer, pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller andet.

Struktur 

Udvikling og undersøgelse af socialt arbejde er et obligatorisk modul på Diplomuddannelse i socialformidling.

Susanne Fallesen
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Fuld studieordning
Tilmeld modul

19. september 2019 - Odense M

6. september 2021 - Odense M

Forløb