Vejledning og organisatoriske læreprocesser

Diplommodul

Arbejder du med medier? På modulet opnår du kompetencer til at arbejde med mediepædagogisk vejledning.

Tilmeld modul

Styrk dine vejledningskompetencer med viden om vejledningsteorier og          -metoder!

Fagligt indhold

På modulet lærer du at facilitere processer og vejlede kolleger i udviklingen af den pædagogiske praksis.

Du udvikler kompetencer til at gennemføre undersøgelses- og evalueringstiltag i forhold til organisationskultur og bliver kvalificeret til at facilitere projektledelse, skoleudvikling og aktuelle indsatsområder i organisation.

Du får viden om:

  • Grundlæggende teorier og principper for organisations- og skoleudvikling
  • Kommunikations- og læreprocesteorier
  • Vejledningsteorier- og metoder

Udbytte

Efter modulet er du i stand til at igangsætte, gennemføre, vurdere og begrunde vejlednings- og udviklingsopgaver i organisationen i relation til aktuelle indsatsområder på baggrund af forskningsbaseret viden.

Du kan reflektere over vejledningsteori og -metoder, der relaterer sig til vejledning af pædagogisk personale i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogisk praksis.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Vedledning og organisatoriske læreprocesser er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Medier og kommunikation.

Målgruppe

Modulet er for dig, der vil styrke din viden om og kompetencer i vejledning og organisationsudvikling samt dig, der arbejder eller vil arbejde som læringsvejleder i skolens pædagogiske læringscenter.

Tilmeld modul

Forløb