Vejledning og organisatoriske læreprocesser

Diplommodul

Styrk dine kompetencer til at arbejde med mediepædagogisk vejledning.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Fagligt indhold

På modulet udvikler du bl.a. dine kompetencer til at

  • udvikle, understøtte og vejlede i elevers og kollegers læreprocesser
  • igangsætte vejlednings- og udviklingsopgaver og understøtte projektledelse
  • indgå i og facilitere organisations- og skoleudvikling, videndeling og -ledelse.

Du får viden om vejledningsteori, -metoder og -processer relateret til vejledning af det undervisende personale.

Du udvikler kompetencer til at gennemføre undersøgelses- og evalueringstiltag i forhold til organisationskultur og bliver kvalificeret til at facilitere projektledelse, skoleudvikling og aktuelle indsatsområder i organisationen.

Du arbejder med teori og redskaber vedrørende videndeling og videnledelse i et udviklings- og organisatorisk perspektiv.

Målgruppe 

Modulet er for dig, der vil styrke din viden om og kompetencer i vejledning og organisationsudvikling.

Derudover er modulet målrettet dig, der arbejder eller vil arbejde som læringsvejleder i skolens pædagogiske læringscenter.

Struktur 

Vejledning og organisatoriske læreprocesser er et modul på Den pædagogiske diplomuddannelse – medier og kommunikation samt Læringsvejleder.

Jane Ahrendt
Jane Ahrendt Studiesekretær
Bente Falk Nielsen
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning
Tilmeld modul

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb