Vejledning og organisatoriske læreprocesser

Diplommodul

Styrk dine kompetencer til at arbejde med mediepædagogisk vejledning.

Tilmeld modul

Beskrivelse

Fagligt indhold

På modulet udvikler du bl.a. dine kompetencer til at

  • udvikle, understøtte og vejlede i elevers og kollegers læreprocesser
  • igangsætte vejlednings- og udviklingsopgaver og understøtte projektledelse
  • indgå i og facilitere organisations- og skoleudvikling, videndeling og -ledelse.

Du får viden om vejledningsteori, -metoder og -processer relateret til vejledning af det undervisende personale.

Du udvikler kompetencer til at gennemføre undersøgelses- og evalueringstiltag i forhold til organisationskultur og bliver kvalificeret til at facilitere projektledelse, skoleudvikling og aktuelle indsatsområder i organisationen.

Du arbejder med teori og redskaber vedrørende videndeling og videnledelse i et udviklings- og organisatorisk perspektiv.

Målgruppe 

Modulet er for dig, der vil styrke din viden om og kompetencer i vejledning og organisationsudvikling.

Derudover er modulet målrettet dig, der arbejder eller vil arbejde som læringsvejleder i skolens pædagogiske læringscenter.

Struktur 

Vejledning og organisatoriske læreprocesser er et modul på Den pædagogiske diplomuddannelse – medier og kommunikation samt Læringsvejleder.

Jane Ahrendt
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Fuld studieordning Uddannelsesretningens studieordning
Tilmeld modul

26. august 2019 - Odense M

Forløb