Bevægelsesvejleder

Diplomuddannelse

Har du et ønske om, at styrke dine kompetencer inden for den fysiske aktivitets betydning for læring og motivation i skolen samt andre institutionelle sammenhænge. Så er den Pædagogiske diplomuddannelse i Bevægelsesvejleder særligt til dig, da denne uddannelse har fokus på hvorledes bevægelse tænkes sammen med skolens rammer, mål og undervisning. 

Uddannelsesretningen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse 

Den Pædagogiske diplomuddannelse i Bevægelsesvejleder giver dig:

  • Viden om fysisk aktivitet og læring, sundhed, inklusion og motivation 
  • Færdigheder, så du kan vejlede kollegaer i at bruge bevægelse til at fremme læring, sundhed, trivsel og motivation hos børn, unge og voksne
  • Kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter
  • Kompetencer til at igangsætte udviklingsarbejde om pædagogik og bevægelse 
  • Kompetencer til at styrke skolens pædagogiske kultur med bevægelse som et væsentligt element. 

Målgruppe

Bevægelsesvejleder er en pædagogisk diplomuddannelse, som er målrettet lærere og pædagoger, der gerne vil arbejde med elevers bevægelse, læring og sundhed.

Uddannelsen er relevant for medarbejdere i folkeskoler, friskoler, erhvervsuddannelser, produktionsskoler og andre undervisningsmiljøer for børn og unge. 

Indhold og niveau

Uddannelsen er en Pædagogisk diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS heraf fem moduler (2 obligatoriske og 3 valgfrie) samt et afgangsprojekt. 

Fag 

Obligatoriske moduler (samlet 15 ECTS) 

3 valgfrie moduler (samlet 30 ECTS)

For at opnå titlen Bevægelsesvejleder skal din uddannelse indeholde de valgfrie moduler:

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Afgangsprojekt pædagogiske diplomuddannelser 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år og på fuldtid på 1 år.

Økonomi og tilskud

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskudsmuligheder

Hvis du er kommunalt eller regionalt ansat, skal du være opmærksom på, om du kan søge tilskud op til 25.000 kr. Tjek om din fagforening er en del af samarbejdet og ansøg på Den Kommunale Kompetencefonds hjemmeside her.

Kontakt

Studiesekretær Maj-Britt Lau
63 18 40 21, svu@ucl.dk.

www.svu.dk

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten.

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser.docx

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.