Sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Diplomuddannelse

Har du interesse for at analysere, vurdere, dokumentere samt formidle praksisnære problemstillinger inden for sundhedsformidling og klinisk uddannelse - så er en sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse særligt for dig. 

Uddannelsesretningen er en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse 

Med den sundhedsfaglige diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse lærer du at:

  • Anvende teorier og metoder til at undersøge og kvalificere sundhedsformidling og klinisk uddannelse
  • Beskrive, analysere, dokumentere, evaluere og formidle problemstillinger og indsatser i sundhedsformidling og klinisk uddannelse 
  • Initiere og gennemføre udviklingarbejde i praksis
  • Bidrage til fagligt og tværfagligt samarbejde 

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet alle, der arbejder professionelt på det sundhedsfaglige område. 

Indhold og niveau

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse omfatter 60 ECTS. Den er opbygget af 2 obligatoriske moduler svarende til 15 ECTS og valgfrie moduler svarende til 30 ECTS samt et afgangsprojekt. samt et afgangsprojekt. 

Du kan vælge at tage bare et enkelt eller flere moduler efter din interesse. For hver bestået modulprøve får du et modulbevis. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 25 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 20 ECTS)

  • Valgfrit modul fra sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse (10 ECTS)
  • Valgfrit modul fra alle sundhedsfaglige diplomuddannelser (10 ECTS)

Afgangsporjekt (15 ECTS)

Afgangsprojekt sundhedsfaglig diplomuddannelse 

Bente Falk Nielsen
Bente Falk Nielsen Studievejleder og uddannelseskonsulent
Trine Lippert
Trine Lippert Studievejleder

Optagelse og ansøgning

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit. Hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Vejledning til ansøgning om dispensation 

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering (pdf)

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser.docx

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, koster et kompetencebevis - 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.