Digital konceptudvikling

Top up/overbygning

For dig, der vil skabe fremtidens digitale brugeroplevelse, og som vil arbejde med koncepter på tværs af medier og platforme. 

Bliv specialist i digitale brugeroplevelser

Med en top up-uddannelse i digital konceptudvikling bliver du ekspert i visuel kommunikation. Du lærer, hvordan man bygger og sammensætter digitale koncepter, så de virker på tværs af medier og platforme. Og du bliver fortrolig med metoder til at undersøge brugernes behov og at styre projekterne.

På uddannelsen arbejder vi i krydsfeltet mellem teknologi, brugeroplevelse (UX) og design.

Programmering er ikke en del af pensum, men du lærer, hvordan principper og metoder inden for emner som dataanalyse, kunstig intelligens, og machine learning skaber fundamentet for digitale bruger oplevelser og UX-design. Dermed bliver du et vigtigt bindeled mellem kunder og fagfolk, når programmering og teknik skal oversættes til lækre brugeroplevelser.

Indholdet på uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med de virksomheder, vi uddanner til og er afstemt efter de kompetencer erhvervslivet efterspørger.

Som færdiguddannet får du kompetencer inden for bl.a.:

 • UX-design
 • AR og VR
 • Gamification
 • Kampagneplanlægning
 • Management af sociale medier
 • Projektledelse
 • Videoproduktion

En stor del af undervisningen på uddannelsen består af projektarbejde. Her arbejder du og dine medstuderende med konkrete problemstillinger i rigtige virksomheder, der giver feedback og bedømmer jeres løsningsforslag. Det er din garanti for, at det, du lærer på uddannelsen, faktisk stemmer overens med de krav og forventninger, du møder som færdiguddannet.

Samtidig giver den tætte kontakt til erhvervslivet dig en unik mulighed for at opbygge et stærkt netværk undervejs på uddannelsen, der kan være med til at bane vejen til dit første job.

Camilla om praktik på TV 2/Fyn: ”Der var fart på fra første dag”.

Uddannelsen i digital konceptudvikling tager 1 ½ år og er en top up på multimediedesign-uddannelsen eller tilsvarende to-årige uddannelser. Du opnår en professionsbachelor-titel med denne uddannelse.

Der er fokus på design og på brugeroplevelse med henblik på at optimere kvaliteten af hjemmesider og anden digital kommunikation.

Uddannelsen består af en række forskellige moduler, som tilsammen sikrer, at du får alle de relevante kompetencer. 

1. semester

 • Konceptudvikling og værdiskabelse (10 ECTS)
 • Brugerundersøgelse og metode (5 ECTS)
 • Projektledelse (5 ECTS)
 • Teknologiforståelse (5 ECTS)
 • Videnskabsteori (5 ECTS)

2. semester

 • Digital Markedsføring (10 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS)
 • Digital brugerrejse (15 ECTS)

3. semester

Uddannelsen afsluttes med følgende obligatoriske dele, som hver udgør 15 ECTS:

 • Praktik, typisk i en e-handelsvirksomhed eller i andre typer virksomheder, der arbejder med digital markedsføring
 • Bachelorprojekt

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Jobmuligheder

Uddannelsens struktur og sammensætning er klart rettet mod fremtiden inden for digitalt design, markedsføring, e-handel og andre netbaserede aktiviteter. Det betyder, at der lægges specielt vægt på, at du kommer til at arbejde med koncepter, der peger frem mod mange forskellige typer af jobs.

Typiske jobtitler kan være:

 • UX-specialist
 • UX-designer
 • SoMe-manager
 • Digital projektleder
 • Digital brand manager

 Videreuddannelse

Digital Konceptudvikling giver dig mulighed for at læse videre på master- og kandidatuddannelser i mange forskellige lande. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole arbejder sammen med universiteter og andre uddannelsesinstitutioner både i Danmark og i udlandet for at sikre, at vores dimittender har adgang til forskellige master- og kandidatuddannelser.

Bemærk: Du kan søge ind på denne uddannelse fra den 1. marts.

Adgangskrav

Adgang med disse erhvervsakademiuddannelser

 • Multimediedesigner
 • Datamatiker
 • Designteknolog
 • E-designer
 • Markedsføringsøkonom.

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven, eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten. 

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Fordeling af studiepladser

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget optager vi 54 studerende i Odense.

Hvis vi modtager ansøgninger fra flere kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til, udvælger vi de bedst kvalificerede ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:

 • Gennemsnit på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakter opnået på den afsluttende eksamen på den adgangsgivende uddannelse
 • Studierelevant erhvervserfaring
 • Motivation

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”ansøg nu”. 

Du kan søge ind på denne uddannelse fra uge 9.

Svar på ansøgning

Du får svar på din ansøgning via UCL's Optagelsesportal.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Pierre Krabbe Christiansen Studievejleder - Træffetider: mandag og tirsdag kl. 10-13 samt fredage (d. 21/2, 13/3, 3/4 og 12/6) kl. 10-13

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Den 28. juli får du svar på, om du bliver optaget på det studie, du har søgt ind på. 

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelse.
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Optagelse - kontakt os

Optagelsesvejledning

63 18 33 33 - telefonen er åben mellem kl. 10.00-12.00.
optagelse@ucl.dk.

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:
·         Adgangskrav
·         Ansøgningsprocedure
·         Optagelse

!OBS: Optagelsesvejledningen holder lukket i uge 34.

Skriv os en mail, så vender vi tilbage hurtigst muligt i uge 35.