Digital konceptudvikling

Top up/overbygning

For dig, der vil skabe fremtidens digitale brugeroplevelse, og som vil arbejde med koncepter på tværs af medier og platforme. 

Bliv specialist i digitale brugeroplevelser

Med en top up-uddannelse i digital konceptudvikling bliver du ekspert i visuel kommunikation. Du lærer, hvordan man bygger og sammensætter digitale koncepter, så de virker på tværs af medier og platforme. Og du bliver fortrolig med metoder til at undersøge brugernes behov og at styre projekterne.

På uddannelsen arbejder vi i krydsfeltet mellem teknologi, brugeroplevelse (UX) og design.

Programmering er ikke en del af pensum, men du lærer, hvordan principper og metoder inden for emner som dataanalyse, kunstig intelligens, og machine learning skaber fundamentet for digitale bruger oplevelser og UX-design. Dermed bliver du et vigtigt bindeled mellem kunder og fagfolk, når programmering og teknik skal oversættes til lækre brugeroplevelser.

Indholdet på uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med de virksomheder, vi uddanner til og er afstemt efter de kompetencer erhvervslivet efterspørger.

Som færdiguddannet får du kompetencer inden for bl.a.:

 • UX-design
 • AR og VR
 • Gamification
 • Kampagneplanlægning
 • Management af sociale medier
 • Projektledelse
 • Videoproduktion

En stor del af undervisningen på uddannelsen består af projektarbejde. Her arbejder du og dine medstuderende med konkrete problemstillinger i rigtige virksomheder, der giver feedback og bedømmer jeres løsningsforslag. Det er din garanti for, at det, du lærer på uddannelsen, faktisk stemmer overens med de krav og forventninger, du møder som færdiguddannet.

Samtidig giver den tætte kontakt til erhvervslivet dig en unik mulighed for at opbygge et stærkt netværk undervejs på uddannelsen, der kan være med til at bane vejen til dit første job.

Camilla om praktik på TV 2/Fyn: ”Der var fart på fra første dag”.

Uddannelsen i digital konceptudvikling tager 1 ½ år og er en top up på multimediedesign-uddannelsen eller tilsvarende to-årige uddannelser. Du opnår en professionsbachelor-titel med denne uddannelse.

Der er fokus på design og på brugeroplevelse med henblik på at optimere kvaliteten af hjemmesider og anden digital kommunikation.

Uddannelsen består af en række forskellige moduler, som tilsammen sikrer, at du får alle de relevante kompetencer. 

1. semester

 • Konceptudvikling og værdiskabelse (10 ECTS)
 • Brugerundersøgelse og metode (5 ECTS)
 • Projektledelse (5 ECTS)
 • Teknologiforståelse (5 ECTS)
 • Videnskabsteori (5 ECTS)

2. semester

 • Digital Markedsføring (10 ECTS)
 • Digital brugerrejse (10 ECTS)
 • Datavisualisering og dataforståelse (5 ECTS)
 • Valgfag (5 ECTS)

3. semester

Uddannelsen afsluttes med følgende obligatoriske dele, som hver udgør 15 ECTS:

 • Praktik
 • Bachelorprojekt

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Find uddannelsens praktikfaktaark.

Jobmuligheder

Uddannelsens struktur og sammensætning er klart rettet mod fremtiden inden for digitalt design, markedsføring, e-handel og andre netbaserede aktiviteter. Det betyder, at der lægges specielt vægt på, at du kommer til at arbejde med koncepter, der peger frem mod mange forskellige typer af jobs.

Typiske jobtitler kan være:

 • UX-specialist
 • UX-designer
 • SoMe-manager
 • Digital projektleder
 • Digital brand manager

 Videreuddannelse

Digital Konceptudvikling giver dig mulighed for at læse videre på master- og kandidatuddannelser i mange forskellige lande. UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole arbejder sammen med universiteter og andre uddannelsesinstitutioner både i Danmark og i udlandet for at sikre, at vores dimittender har adgang til forskellige master- og kandidatuddannelser.

Adgangskrav

Adgang med disse erhvervsakademiuddannelser

 • Multimediedesigner
 • Datamatiker
 • Designteknolog
 • E-designer
 • Markedsføringsøkonom.

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven, eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Din erfaring og motivation tæller

Du skal supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side. I forhold til den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • En personlig introduktion af dig selv.
 • Hvad bringer dig til studiet/professionen.
 • Begrundelse for hvorfor du gerne vil arbejde med Digital konceptudvikling, samt hvordan du har fundet frem til, at du vil læse overbygningen.
 • At du har gjort noget aktivt for at afklare, om studiet/jobbet er noget for dig.

Ansøgningerne behandles individuelt.

Udvælgelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af dine kvalifikationer og din motiverede ansøgning.

I vurderingen lægger vi vægt på:

 • Dit gennemsnit fra din adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse
 • Karakter på afsluttende eksamensprojekt
 • Din motiverede ansøgning
 • Erhvervserfaring

Vær opmærksom på at bilag skal være uploadet, senest 1. juli.


Minimumsdimensionering

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen, hvis der er for få ansøgere.

Fordeling af studiepladser

Ved sommeroptaget optages der 35 studerende i Odense, og ved vinteroptaget optages der 26.

Betinget optag

På denne uddannelse tilbyder vi betinget optag. Det betyder, at du kan søge ind, før du opfylder enkelte specifikke adgangskrav. Dette skal dokumenteres med f.eks. kvitteringer for, at du er tilmeldt supplering. Du skal også altid oplyse, hvornår du forventer at afslutte faget.
Hvis du kan optages og får tilbudt en studieplads, skal du senest ved studiestart i september eller februar dokumentere, at du har bestået de specifikke fag.

Du kan både søge betinget optagelse via kvote 1 og kvote 2.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”ansøg nu”. 

Svar på ansøgning

Du får svar på din ansøgning via Nemstudie, 4. juli.

På Nemstudie kan du følge med i behandelingen af din ansøgning om optagelse. Du kan se status, lige fra den dag UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 4. juli evt. får tilbudt en studieplads.

På Nemstudie kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

 

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelsen
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Hvad kræver det at læse digital konceptudvikling?
For at du kan læse digital konceptudvikling, kræver det, at du har én af disse erhvervsakademiuddannelser: Multimediedesigner, datamatiker, designteknolog, e-designer eller markedsføringsøkonom. Du kan dog også blive optaget, hvis du har en udenlandsk uddannelse, der svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse. Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Hvad kan man lave med en uddannelse i digital konceptudvikling?
Med en uddannelse i digital konceptudvikling får du kompetencer inden for visuel kommunikation, for eksempel UX-design, AR og VR samt videoproduktion. Du lærer også om kampagneplanlægning og projektledelse. Når du har færdiggjort uddannelsen i digital konceptudvikling, kan du blive ansat som UX-specialist, UX-designer, SoMe-manager, digital projektleder eller digital brand manager.

Hvor lang tid tager det at læse digital konceptudvikling?
Digital konceptudvikling er en top up/overbygning, som tager 2 år at læse.

Hvad tjener man med en uddannelse i digital konceptudvikling?
Hvad du tjener med en uddannelse i digital konceptudvikling, afhænger af hvilken stilling, du får, når du er færdig. For en UX-designer er den gennemsnitlige månedsløn 34.581 kr. For en SoMe-manager ligger den på 33.745 kr.

Optagelse - kontakt

Optagelsesvejledning

63 18 33 33 - telefonen er åben mandag, tirsdag, torsdag og fredag i tidsrummet: kl. 10.00-12.00.

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.