International hospitality management

Top up/overbygning

For dig der vil arbejde med ledelse, koncept- og
virksomhedsudvikling i et internationalt perspektiv.

Bliv klædt på til job i oplevelses- og turismeindustrien

Der er et stort behov for professionelle ledere og medarbejdere i oplevelses- og turismeindustrien. Professionsbachelor i International Hospitality Management er udviklet til at imødekomme de mange varierende opgaver og behov der er i netop denne branche.

Med denne uddannelse bliver du i stand til at varetage praktiske og komplekse opgaver inden for værtsskab, ledelse, medarbejderudvikling, drift og udvikling af virksomheder, som beskæftiger sig med f.eks. oplevelsesøkonomi, turisme eller hotel- og rejsebranchen.

Uddannelsen er en 1½-årig top up til serviceøkonom, markedsføringsøkonom eller tilsvarende erhvervsakademi-uddannelser, og den retter sig mod en globaliseret verden.

Undervisningen på 1. semester foregår på dansk og på engelsk på 2. semester, og du vil på hele uddannelsen møde undervisningsmateriale på både dansk og engelsk.           

Top up uddannelsen varer 1½ år fordelt på tre semestre. 

1. semester fokuserer på økonomi i form af budgetter, kalkulationer og yield & revenue management samt ledelse med fokus på selvledelse og anvendelse af ledelsesværktøjer, der retter sig mod personalestyring, -ledelse og udvikling. Derudover vil du i løbet af semestret komme til at arbejde med afklaring af dine kompetencer, så du kan blive klar til din kommende karriere.

På 2. semester arbejdes der med værtsskab, kultur- og gæsteforståelse med temaer som f.eks. kulturforståelse, brancheforståelse samt organisationskultur med udgangspunkt i praksis i hospitality-erhvervet.

Det store omdrejningspunkt på semestret er strategi, som giver dig en forståelse af branchens strategiske udfordringer samt evnen til at kunne vurdere udviklingsmuligheder for hospitality virksomheder og at kunne udvikle nye markeder, koncepter og virksomheder strategisk.

Semestret indeholder også et valgfag, hvor du får mulighed for at fordybe dig i et område der er særligt interessant for dig. 

Undervisningen på studiet er praksisorienteret og foregår som klasseundervisning med opgaver og gruppeprojekter, workshops, studiebesøg, gæsteforelæsninger, praktikforløb, virksomhedsbesøg og projekter i samarbejde med virksomheder.

Bachelorprojekt

3. semester afsluttes med bachelorprojektet, hvor du skal vise, at du kan anvende viden, teori og metode til at løse en konkret opgave i praksis. Projektet er tværfagligt og skal udarbejdes i samarbejde med din praktikvirksomhed. 

Tilsammen gør uddannelsens fag, temaer, praktikforløb og bachelorprojekt, at du har mulighed for selv at præge og tone din kompetenceprofil i forhold til dine individuelle ønsker.

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Jobmuligheder

Som professionsbachelor i International Hospitality Management har du gode jobmuligheder i såvel danske som udlandske virksomheder, der beskæftiger sig med et af de mange spændende områder inden for hospitality management.

Eksempler på jobtitler er:

 • Konferencekonsulent
 • Kundekonsulent
 • HR-konsulent
 • Koncertarrangør
 • Projektchef
 • Produktchef
 • Marketingchef
 • Salgschef
 • Destinationschef

Videreuddannelse

 • HA almen erhvervsøkonomi eller Negot i international turisme og fritidsmanagement på Syddansk Universitet på 1½ år (via merit)
 • HA almen erhvervsøkonomi på RUC på 1½ år (via merit)

Bemærk: Du kan søge ind på denne uddannelse fra den 1. marts.

Adgangskrav

Adgang med disse erhvervsakademiuddannelser

 • Markedsføringsøkonom
 • Serviceøkonom
 • Finansøkonom (ingen SU i sommerferien - læs mere)
 • Handelsøkonom (ingen SU i sommerferien - læs mere)
 • Anden relevant EA-uddannelse (ingen SU i sommerferien - læs mere)

Sprogkrav: Engelsk B

På denne uddannelse er der krav om at have bestået Engelsk på minimum B-niveau eller have tilsvarende kvalifikationer.

Derfor har UCL brug for, at du vedhæfter dit bevis for en bestået gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse, når du opretter din ansøgning.

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven, eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Din erfaring og motivation tæller

Du skal supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side. I forhold til den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • En personlig introduktion af dig selv.
 • Hvad bringer dig til studiet/professionen.
 • Begrundelse for hvorfor du gerne vil arbejde med International hospitality management, samt hvordan du har fundet frem til, at du vil læse en overbygning.
 • At du har gjort noget aktivt for at afklare, om studiet/jobbet er noget for dig.

Ansøgningerne behandles individuelt.

Udvælgelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af dine kvalifikationer og din motiverede ansøgning.

I vurderingen lægger vi vægt på:

 • Dit gennemsnit fra din adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse
 • Karakter på afsluttende eksamensprojekt
 • Engelsk Kompetencer
 • Din motiverede ansøgning
 • Erhvervserfaring

Vær opmærksom på at bilag skal være uploadet, senest 1. juli.

Fordeling af studiepladser

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptagelse optager vi 43 studerende i Odense.

Hvis vi modtager ansøgninger fra flere kvalificerede, end vi har studiepladser til, udvælger vi de bedst kvalificerede ud fra en samlet vurdering.

Betinget optag

På denne uddannelse tilbyder vi betinget optag. Det betyder, at hvis du ikke består fx din afsluttende eksamen, kan du alligevel blive tilbudt en studieplads, som så er betinget af at du inden studiestart består, det du mangler at bestå på uddannelsen.

Hvis du kan optages og får tilbudt en studieplads, skal du senest ved studiestart i september eller februar dokumentere, at du har bestået din adgangsgivende uddannelse.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse via Nemstudie.dk eller ved at klikke på knappen ”Ansøg nu” øverst på denne side.

Svar på ansøgning

Du får svar på din ansøgning via Nemstudie, 7. juli.

På Nemstudie kan du følge med i behandlingen af din ansøgning om optagelse. Du kan se ansøgningens status lige fra den dag UCL modtager din ansøgning og indtil du den 7. juli evt. får tilbudt en studieplads. På Nemstudie kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

Vær opmærksom på, at de notifikationer, som UCL sender dig når der er sket noget nyt med din ansøgning, kan havne som spam i din mail. Tjek derfor jævnligt for spam eller få dit mailprogram til at acceptere notifikationerne. Du kan også altid logge på Nemstudie og tjekke din ansøgning for nye beskeder.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelsen
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Du er velkommen til at komme på besøg og opleve undervisningen på uddannelsen i Odense.

Hvad kan jeg opleve på studerende for en dag?

Studerende for en dag kan give dig afgørende viden, før du beslutter dig for, om uddannelsen er noget for dig.

Dagen vil give dig mulighed for at:

 • Få et indtryk af studiemiljøet.
 • Opleve undervisningen på uddannelsen og fornemme det faglige niveau.
 • Snakke med studerende om uddannelsen, studiemiljøet mv.
 • Få en rundvisning på uddannelsen og bl.a. se vores studiefaciliteter.

Du bestemmer hvad du vil opleve

Du bestemmer selv, hvor langt dit besøg skal være, og hvad du gerne vil opleve.

Kontakt

Kontakt uddannelsens studievejleder og lav en aftale om et besøg.

 • Susanne Skov Nielsen
  Studievejleder
  sun@ucl.dk eller 6543 4541

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Tlf: 6318 3333

Du kan ringe til os:

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00
Fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

Optagelse og vejledning

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.