International hospitality management

Top up/overbygning

For dig der vil arbejde med ledelse, koncept- og
virksomhedsudvikling i et internationalt perspektiv.

Bliv klædt på til job i oplevelses- og turismeindustrien

Uddannelsen International hospitality management er udviklet til at matche det markante behov for professionelle ledere og medarbejdere, der eksisterer i virksomheder inden for den brede hospitality management branche.

Med denne top up uddannelse bliver du i stand til at varetage praktiske og komplekse opgaver inden for ledelse, markedsføring, drift og udvikling af virksomheder, som beskæftiger sig med f.eks. oplevelsesøkonomi, turisme eller hotel og rejser.

Uddannelsen er en 1½-årig top up til serviceøkonom, markedsføringsøkonom eller tilsvarende erhvervsakademi-uddannelser, og den retter sig mod en globaliseret verden.

Undervisningen foregår på både dansk og engelsk, og derved styrker du dine sproglige og internationale kompetencer.                 

Uddannelsen udbydes også på engelsk - se mere her.

Top up uddannelsen varer 1½ år fordelt på tre semestre. Undervisningen er erhvervsrettet og foregår som klasseundervisning med opgaver og gruppeprojekter, workshops, studieture, gæsteforelæsninger, praktikforløb, virksomhedsbesøg og projekter i samarbejde med virksomheder.

1. semester fokuserer på økonomi i form af budgetter, kalkulationer og yield & revenue management samt ledelse med fokus på selvledelse og anvendelse af ledelsesværktøjer, der retter sig mod personalestyring, -ledelse og udvikling.

På 2. semester undervises der i kultur- og gæsteforståelse med temaer som kulturforståelse, brancheforståelse samt organisationskultur med udgangspunkt i praksis i hospitality-erhvervet.

Det store fag på semestret er strategi, som giver dig en forståelse af branchens strategiske udfordringer samt evnen til at kunne vurdere udviklingsmuligheder for virksomheden og at kunne udvikle nye markeder, koncepter og virksomheden strategisk.

Semestret indeholder også et valgfrit modul, der som regel tilrettelægges som en tværfaglig case, hvor du samtidig får mulighed for at fordybe dig i fx events som interesseområde.

Bachelorprojekt

3. semester afsluttes med bachelorprojektet, hvor du skal vise, at du kan anvende viden, teori og metode til at løse en konkret opgave i praksis. I dit projekt skal du bearbejde en praktisk, kompleks problemstilling i relation til en virksomhed inden for IHM-erhvervet eller en problemstilling inden for branchen. Projektet skal være tværfagligt og udarbejdes i samarbejde med en relevant virksomhed.

Tilsammen gør uddannelsens fag, temaer, praktikforløb og bachelorprojekt, at du har mulighed for selv at præge og tone din kompetenceprofil i forhold til dine individuelle ønsker.

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

Jobmuligheder

Som professionsbachelor i International Hospitality Management har du gode jobmuligheder i såvel danske som udlandske virksomheder, der beskæftiger sig med et af de mange spændende områder inden for hospitality management.

Eksempler på jobtitler er:

 • Konferencekonsulent
 • Kundekonsulent
 • HR-konsulent
 • Koncertarrangør
 • Projektchef
 • Produktchef
 • Marketingchef
 • Salgschef
 • Destinationschef

Videreuddannelse

 • HA almen erhvervsøkonomi eller Negot i international turisme og fritidsmanagement på Syddansk Universitet på 1½ år (via merit)
 • HA almen erhvervsøkonomi på RUC på 1½ år (via merit)

Bemærk: Du kan søge ind på denne uddannelse fra den 1. marts.

Adgangskrav

Adgang med disse erhvervsakademiuddannelser

 • Markedsføringsøkonom
 • Serviceøkonom
 • Finansøkonom (ingen SU i sommerferien - læs mere)
 • Handelsøkonom (ingen SU i sommerferien - læs mere).
 • Anden relevant EA-uddannelse (ingen SU i sommerferien - læs mere)

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven, eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten.

Uddannelsen udbydes også på engelsk.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget optager vi 30 studerende i Odense.


Hvis vi modtager ansøgninger fra flere kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til, udvælger vi de bedst kvalificerede ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:

 • Gennemsnit på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakter opnået på den afsluttende eksamen på den adgangsgivende uddannelse
 • Studierelevant erhvervserfaring
 • Motivation.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”ansøg nu”. 

Du kan søge ind på denne uddannelse fra uge 9.

Svar på ansøgning

Du får svar på din ansøgning via UCL's Optagelsesportal.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Susanne Skov Nielsen Studie- og SPS-vejleder - Træffetider: onsdag og torsdag kl. 9-12 samt fredage (d. 14/2, 20/3, 24/4 og 19/6) kl. 10-12
Sabrina Lippert Andersen Studiesekretær

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Den 28. juli får du svar på, om du bliver optaget på det studie, du har søgt ind på. 

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelse.
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Optagelse - kontakt os

Optagelsesvejledning

63 18 33 33 - telefonen er åben mellem kl. 10.00-12.00.
optagelse@ucl.dk.

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:
·         Adgangskrav
·         Ansøgningsprocedure
·         Optagelse

!OBS: Optagelsesvejledningen holder lukket i uge 34.

Skriv os en mail, så vender vi tilbage hurtigst muligt i uge 35.