Projektledelse og teknisk entreprisestyring

Akademimodul

Kan du lede installationstekniske projekter og entrepriser?
Med Projektledelse og teknisk entreprisestyring får du nye værktøjer og metoder til de daglige opgaver i din installationsvirksomhed.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Lær om projekt- og entrepriselederens funktion!

Fagligt indhold 

Med viden om planlægning og organisering samt ledelse og styring af opgaver, projekter og entrepriser, lærer du at anvende værktøjer og metoder til at opbygge en projektorganisation, herunder projektledelsesværktøjer.

Du får kompetencer til at håndtere rollen både som rådgiver og som projekt- eller entrepriseleder.

Du får viden om:

  • projekt- og entrepriselederens funktion, opgaver og rolle samt ansvar ved udførelsen af projekter og entrepriser
  • relevante love og regler samt ansvar, forpligtelser og rettigheder i forbindelse med entrepriser
  • moderne kalkulationsmetoder og tidssvarende programmer til prisberegning
  • procedurer og regler i forbindelse med tilbudsgivning og indgåelse af aftaler
  • projektmodeller og styringsprocesser samt projektarbejdsformens metoder og redskaber.

Udbytte

Du lærer at planlægge, organisere og styre daglige arbejdsopgaver og større entrepriser, hvor du kan udarbejde og formidle udbuds- og tilbudsmaterialer samt beregne pris og afgive tilbud.

Efter Projektledelse og teknisk entreprisestyring kan du: 

  • anvende værktøjer og metoder til at opbygge en projektorganisation, herunder projektledelsesværktøjer
  • i et fagligt og tværfagligt samarbejde lede installationstekniske projekter og entrepriser samt daglige opgaver i en installatørvirksomhed.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i EL-installation og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Projektledelse og teknisk entreprisestyring er et valgfrit modul.

Målgruppe

Akademimodulet er til dig, som arbejder inden for det EL-tekniske område, hvor du vil lære mere om projektledelse.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Hans Kjær Jørgensen, chefkonsulent Arbejder med videregående tekniske efteruddannelser
Ann-Margrethe Frydenlund Jensen Studieadministrativ medarbejder

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb