Børns sprogtilegnelse

Diplommodul

Gå i dybden med børns kommunikative udvikling, tosprogedes særlige udfordringer og bliv skarp til at vurdere om et barn har brug for sproglig støtte.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Få indsigt i børns sproglige og kommunikative udvikling

Fagligt indhold 

Gennem viden om forskellige læringsmiljøers betydning for børns sproglige og kommunikative tilegnelse og udvikling, samt viden om sproglige forudsætninger for læsning til at understøtte planlægning af sprogindsatser, får du kompetencer til at vurdere børns sprog og det faglige indhold af den eventuelle sproglige støtte.

Du får viden om:

  • teorier om sprogtilegnelse og børns kommunikative udvikling
  • sprogets form, indhold og funktion
  • sociale, kognitive og biologiske forudsætninger for sprogtilegnelse
  • tosprogede børns særlige forudsætninger for sprogtilegnelse.

Udbytte

Med indsigt i kognitive, interaktionelle og sociale aspekter af børns sproglige og kommunikative tilegnelse og udvikling kan du reflektere over tilgange og måder at evaluere børns sproglige udvikling og funktionelle kommunikative kompetencer på.

Efter Børns sprogtilegnelse kan du:

  • indgå i samarbejde og dialog om dagtilbuddets sprogindsatser for alle børn, herunder tosprogede gennem indsigt i sprogets opbygning og det danske sprog i forhold til andre sprog
  • anvende viden om nyere forskningsbaserede teorier om børns sprogtilegnelse og –udvikling som ramme for planlægning af sprogindsatser på individ- og gruppeniveau.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Børns sprogtilegnelse er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Børns sprog.

Målgruppe

Modulet er for dig, som arbejder inden for det pædagogiske område og brænder for arbejdet med børns sproglige udvikling.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb