FVU-start

Diplommodul

Lær, hvordan du planlægger, gennemfører og evaluerer FVU-start for den enkelte deltager eller kursistgruppe, hvor du forbedrer tosprogede kursisters mundtlige færdigheder i det danske sprog.

 

Tilmeld

Bliv FVU-startlærer

Fagligt indhold 

På modulet styrker du dine kompetencer til at afdække sproglige forudsætninger, færdigheder og undervisningsbehov med henblik på kvalificeret visitering.

Du bliver bedre til at træffe, begrunde og vurdere pædagogiske og didaktiske valg i relation til FVU-start.

Du lærer bl.a. om:

  • forskningsbaseret og teoretisk viden om flersprogethed og andetsprogstilegnelse
  • lov- og vejledningsgrundlaget for FVU- start, herunder optagelsesprocedurer og forskellige tilrettelæggelsesformer.

Udbytte

På modulet udvikler du din praksis i FVU-start ud fra sproglige, pædagogiske og didaktiske refleksioner.

Efter FVU-start er du i stand til:

  • at undervise i FVU-start
  • at indgå i samarbejde med kolleger og øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere om FVU-start
  • at reflektere over sammenhængen mellem didaktik, pædagogik og sprogteori
  • at begrunde valg af samt inddrage, tilpasse og udvikle læremidler og tekster.

Niveau

Modulet hører under den pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. FVU-start er et retningsspecifikt modul under retningen Undervisning og vejledning for unge og voksne.

For at opnå kompetence til at varetage funktionen som FVU-startlærer skal uddannelsen rumme tre moduler under retningen Undervisning og vejledning for unge og voksne

Forløbet henvender sig til undervisere, der allerede har en baggrund som FVU-læselærer.

For at varetage funktionen som FVU-læselærer skal man have gennemført følgende moduler:

Målgruppe

Modulet er til dig, der vil undervise i FVU-start og derved hjælpe tosprogede kursister med at begå sig på dansk i fritid, job og uddannelse.

Dette modul er tilrettelagt som Blended Learning (BL) Det betyder, at dit undervisning veksler mellem fysisk fremmøde og online studieaktiviteter. BL giver dig øget fleksibilitet i forhold til arbejds- og privatliv, samtidig med at du opnår fordelene ved dialog og samarbejde med medstuderende.
Karina Elsig Thøgersen Lektor
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning
Tilmeld

Forløb