FVU-start

Diplommodul

Lær, hvordan du planlægger, gennemfører og evaluerer FVU-start for den enkelte deltager eller kursistgruppe, hvor du forbedrer tosprogede kursisters mundtlige færdigheder i det danske sprog.

 

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Bliv FVU-startlærer

Hvad får du ud af modulet?

Det er målet, at du som studerende opnår kompetencer til at:

 • Planlægge, gennemføre og evaluere FVU start for den enkelte deltager og kursistgruppe
 • Bidrage til at udvikle i praksis i FVU start ud fra sproglige, pædagogiske og didaktiske refleksioner
 • Indgå i samarbejde med kolleger og øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere om FVU start

For at opnå disse kompetencer skal du:

 • Have viden om lov- og vejledningsgrundlaget for FVU start, herunder optagelsesprocedurer og forskellig tilrettelæggelse
 • Have forskningsbaseret og teoretisk viden om flersprogethed og andetsprogstilegnelse
 • Kunne reflektere over sammenhængen mellem didaktik, pædagogik og sprogteori
 • Kunne afdække sproglige forudsætninger, færdigheder og undervisningsbehov med henblik på kvalificeret visitering
 • Kunne træffe, begrunde og vurdere pædagogiske og didaktiske valg i relation til FVU start

Hvordan arbejder vi på modulet?

Modulet udbydes som et onlineforløb med seks undervisningsdage.

Fagligt indhold 

På modulet styrker du dine kompetencer til at afdække sproglige forudsætninger, færdigheder og undervisningsbehov med henblik på kvalificeret visitering.

Du bliver bedre til at træffe, begrunde og vurdere pædagogiske og didaktiske valg i relation til FVU-start.

Du lærer bl.a. om:

 • forskningsbaseret og teoretisk viden om flersprogethed og andetsprogstilegnelse
 • lov- og vejledningsgrundlaget for FVU- start, herunder optagelsesprocedurer og forskellige tilrettelæggelsesformer.

Udbytte

På modulet udvikler du din praksis i FVU-start ud fra sproglige, pædagogiske og didaktiske refleksioner.

Efter FVU-start er du i stand til:

 • at undervise i FVU-start
 • at indgå i samarbejde med kolleger og øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere om FVU-start
 • at reflektere over sammenhængen mellem didaktik, pædagogik og sprogteori
 • at begrunde valg af samt inddrage, tilpasse og udvikle læremidler og tekster.

Niveau

Modulet hører under den pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. FVU-start er et retningsspecifikt modul under retningen Undervisning og vejledning for unge og voksne.

For at opnå kompetence til at varetage funktionen som FVU-startlærer skal uddannelsen rumme tre moduler under retningen Undervisning og vejledning for unge og voksne

Forløbet henvender sig til undervisere, der allerede har en baggrund som FVU-læselærer.

For at varetage funktionen som FVU-læselærer skal man have gennemført følgende moduler:

Målgruppe

Modulet er til dig, der vil undervise i FVU-start og derved hjælpe tosprogede kursister med at begå sig på dansk i fritid, job og uddannelse.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Dette modul er tilrettelagt som Blended Learning (BL) Det betyder, at dit undervisning veksler mellem fysisk fremmøde og online studieaktiviteter. BL giver dig øget fleksibilitet i forhold til arbejds- og privatliv, samtidig med at du opnår fordelene ved dialog og samarbejde med medstuderende.
Mette Jul Klitgaard Skovdal, konsulent Underviser bl.a. i leg, kreativitet og læring samt andetsprogspædagogik
Jane Ahrendt Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning Uddannelsesretningens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb