Skriftsprogs-tilegnelse og skriftsprogs-undervisning 0.- 3. klasse

Diplommodul

Gå i dybden med dansk sproglære, læseforståelse og læsestrategier, så du kan hjælpe børn i indskolingen til at få et solidt fundament i læsning og skrivning.

Datoer og tilmeld

Styrk dine forudsætninger for at støtte børns læseudvikling!

Fagligt indhold 

Med viden om dansk sproglære kan du arbejde analytisk og didaktisk i forhold til skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning, hvor du medtænker forudsætninger for afkodning og sprogforståelse i læsning hos børnene i 0.-3. klasse.

Du får viden om:

  • teori og metode inden for fx afkodning, læseforståelse, læsestrategier og -udvikling
  • dansk sproglære, herunder fonetik, syntaks, semantik og morfologi
  • kommunikation og formidling
  • undervisningsdifferentiering og evalueringsformer.

Udbytte

På baggrund af indsigt i skriftsprogsudvikling, kan du analysere og vurdere problemstillinger inden for læseproces og skriftsprogstilegnelse i 0. - 3. klasse.

Efterfølgende kan du vejlede i formativ anvendelse af test- og evalueringsresultaterne.

Efter Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.- 3. klasse kan du:

  • formidle og kommunikere viden om skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0. - 3. klasse til relevante målgrupper
  • vejlede i tilrettelæggelse og gennemførelse af differentieret skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse.

Niveau

Modulet hører under den pædagogiske diplomuddannelse, og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.- 3. klasse er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningerne Læsevejledning i grundskolen og Ordblindelærer i grundskolen.

Målgruppe

Modulet kan vælges af alle med interesse i at få en grundlæggende viden om læseudvikling og skriftsprogstilegnelse.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Forløb