Skriftsprogs-tilegnelse og skriftsprogs-undervisning 0.- 3. klasse

Diplommodul

Gå i dybden med dansk sproglære, læseforståelse og læsestrategier, så du kan hjælpe børn i indskolingen til at få et solidt fundament i læsning og skrivning.

Tilmeld

Styrk dine forudsætninger for at støtte børns læseudvikling!

Fagligt indhold 

Med viden om dansk sproglære kan du arbejde analytisk og didaktisk i forhold til skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning, hvor du medtænker forudsætninger for afkodning og sprogforståelse i læsning hos børnene i 0.-3. klasse.

Du får viden om:

  • teori og metode inden for fx afkodning, læseforståelse, læsestrategier og -udvikling
  • dansk sproglære, herunder fonetik, syntaks, semantik og morfologi
  • kommunikation og formidling
  • undervisningsdifferentiering og evalueringsformer.

Udbytte

På baggrund af indsigt i skriftsprogsudvikling, kan du analysere og vurdere problemstillinger inden for læseproces og skriftsprogstilegnelse i 0. - 3. klasse.

Efterfølgende kan du vejlede i formativ anvendelse af test- og evalueringsresultaterne.

Efter Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.- 3. klasse kan du:

  • formidle og kommunikere viden om skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0. - 3. klasse til relevante målgrupper
  • vejlede i tilrettelæggelse og gennemførelse af differentieret skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse.

Niveau

Modulet hører under den pædagogiske diplomuddannelse, og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.- 3. klasse er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Læsevejledning i grundskolen.

Målgruppe

Modulet kan vælges af alle med interesse i at få en grundlæggende viden om læseudvikling og skriftsprogstilegnelse.

Tilmeld

Forløb