Sprogpædagogik og sprogindsatser

Diplommodul

Vil du arbejde med børns sprog?
Udvikl dine kompetencer til at arbejde med et- og tosprogede børns læring og udvikling.

Se datoer

Opnå kompetencer til at udvikle børns sproglige evner!

Fagligt indhold

På modulet lærer du om børns sproglige og skriftsproglige udvikling.

Du får indblik i sprogstøttende metoder og aktiviteter samt inkluderende læringsmiljøer.

I løbet af sprogpædagogik og sprogindsatser arbejder du med:

  • didaktiske modeller til udvikling af sproglige læringsmiljøer
  • børns sproglige og skriftsproglige tilegnelse og udvikling
  • evaluering af sprogindsatser på individ- og gruppeniveau.

Udbytte

Efter endt modul har du kompetencer til at udvikle og anvende sprogundervisning til børn på individ- og gruppeniveau.

Du har kompetencer til at:

  • planlægge og kvalificere sproglige læringsmiljøer og sprogindsatser
  • samarbejde med forældre og øvrige relevante samarbejdspartnere om børns sprog
  • målrette aktiviteter til det enkelte barn.

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Sprogpædagogik og sprogindsatser er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Børns sprog.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder inden for det pædagogiske område og har interesse for børns sproglige udvikling.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Se datoer

Forløb