Sprogpædagogik og sprogindsatser

Diplommodul

Et diplommodul tilrettelagt og gennemført i samarbejde mellem UCL og Sprogklar. Modulet opkvalificerer pædagoger til at varetage alle aspekter af det sprogpædagogiske arbejde med høj kvalitet.

Datoer og tilmeld

Opnå kompetencer til at understøtte alle børns tilegnelse af sprog

Fagligt indhold

Modulet er praksisorienteret og vil klæde dig på til at arbejde evidensbaseret i din sprogpraksis. Fokus er på hverdagen; hvordan agerer vi, når vi møder børn med sproglige udfordringer eller gerne vil arbejde med det almene sprogmiljø?

På modulet Sprogpædagogik og sprogindsatser arbejder du bl.a. med:

  • Tidlig literacy
  • Flersprogede børns tilegnelse
  • Samarbejde med forældre, logopæder og andre ressourcepersoner

Udbytte

Efter endt modul har du kompetence til bl.a. at:

  • Styrke interaktionskvaliteten i daginstitutioner
  • Omsætte en sprogvurdering til systematiske handlinger
  • Inddrage forældrene i sprogarbejdet

Niveau

Modulet hører under den Pædagogiske diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Sprogpædagogik og sprogindsatser er et retningsspecifikt modul under uddannelsesretningen Børns sprog og under uddannelsesretningen Børnehaveklasseleder.

Målgruppe

Modulet er for dig, der arbejder inden for det pædagogiske område og har interesse for børns sproglige udvikling.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Datoer og tilmeld

Forløb