Børnehaveklasseleder

Diplomuddannelse

Den pædagogiske diplomuddannelse Børnehaveklasseleder er især relevant for dig, der ønsker at beskæftige dig med ledelse af børnehaveklasser.

Diplomuddannelsen giver dig mulighed for at lære mere om børns dannelse, trivsel, læring og udvikling i overgangen fra dagtilbud til skole.

Uddannelsesretningen er en del af den pædagogiske diplomuddannelse

Gennem Diplomuddannelsen Børnehaveklasseleder får du:

kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb i børnehaveklassen, der har særligt fokus på kreativitet, sproglig udvikling og naturvidenskabelig dannelse.

en grundlæggende viden om børns udvikling og læringsforudsætninger med henblik på at kunne skabe legende og inkluderende læringsmiljøer.

kvalifikationer til at kunne samarbejde med relevante nøglepersoner om børnenes trivsel, læring og udvikling i deres første skoleår.

Målgruppe

Den Pædagogiske diplomuddannelse Børnehaveklasseleder henvender sig til dig, der arbejder som eller ønsker at arbejde som børnehaveklasseleder, og i forvejen er

  • pædagog,
  • lærer eller har en lignende pædagogisk uddannelse tilsvarende,

Du vil få styrket dit arbejde med børns

  • Trivsel
  • Læring
  • Udvikling
  • Dannelse

i overgangen fra dagtilbud til skole.

Malene Slott Nielsen, konsulent Lektor, ph.d.
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Jane Ahrendt Studiesekretær

Moduler og opbygning

15 ECTS Obligatoriske moduler
30 ECTS Valgfrie moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Uddannelsen er en pædagogisk diplomuddannelse, som omfatter 60 ECTS, og består af 5 moduler samt et afgangsprojekt.

2 obligatoriske moduler, mindst 2 retningsspecifikke valgfrie moduler samt ét valgfrit modul, der enten kan være fra retningen, fra de øvrige PD-retninger eller fra øvrige diplomuddannelser (op til 10 ECTS).

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år.

Moduloversigt

Moduler uden planlagt holdstart

Klik på modulet for at skrive dig op og få besked, når du kan tilmelde dig

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Malene Slott Nielsen, konsulent Lektor, ph.d.
Steffen Skovdal, konsulent Arbejder bl.a. med udvikling af diplom- og akademiuddannelser på det pædagogiske område
Jane Ahrendt Studiesekretær