Tilgange og begreber på børne-handicapområdet

Diplommodul

Vil du have ny viden og nye metoder til dit arbejde med børn og unge med funktionsnedsættelser? Tilgange og begreber på børnehandicapområdet giver dig nye færdigheder til teoribaseret arbejde på børnehandicapområdet.

Modulet kan være gratis for medarbejdere, der arbejder med udsatte børn og unge. Der er begrænset antal pladser. Læs mere her.

Ingen holdstart - få besked om næste hold nederst på siden.

Opgrader dine kompetencer til arbejdet med børnehandicap og funktionsnedsættelser!

Læs online

Du kan nu læse de to moduler på retningen ’børnehandicap’ online. Undervisningen er en kombination af e-læring, hvor du selv læser og reflekterer over det læste, og fælles undervisning på den digitale platform Zoom. I e-læringsdelen lærer du fx via podcasts, film, faglig litteratur og refleksionsøvelser, og i Zoom-delen drøfter vi sammen det læste og sætter det i relation til din og/eller dine medstuderendes praksis.

UCL har indgået et samarbejde med Københavns Professionshøjskole om at udbyde de to børnehandicap-moduler. UCL udbyder modulet ’Tilgange og begreber på børnehandicapområdet’, og KP udbyder modulet ’Metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet’. Undervisningen foregår online og er af samme kvalitet, og studerende fra hele Danmark kan derfor deltage i begge moduler.

Fagligt indhold

Med fokus på viden om børnehandicapområdet, herunder handicapforståelser, funktionsnedsættelser, sorg, krise og tab, bliver du i stand til at håndtere problemstillinger med afsæt i de lovgivningsmæssige rammer.

Du lærer om overgange og sammenhænge mellem børnehandicapområdet og andre relevante områder, herunder det sociale område, almenområdet, voksenhandicapområdet og beskæftigelsesområdet.

Du får viden om:

  • handicapforståelse og begreber om funktionsnedsættelse
  • den nyeste forskning på børnhandicapområdet
  • tilgange til arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familie og netværk
  • de lovgivningsmæssige rammer på børnehandicapområdet, herunder regler om særlig støtte og handicapkompenserende regler.

Udbytte

Med et teoribaseret grundlag udvikler du din egen praksis på børnehandicapområdet, hvor du bliver i stand til at formidle og indgå i dialog om praksisnære problemstillinger med samarbejdspartnere og børn, unge med funktionsnedsættelse og deres familie og netværk.

Efter Tilgange og begreber på børnehandicapområdet kan du:

  • beskrive, analysere og vurdere komplekse problemstillinger i forhold til børn og unge med funktionsnedsættelser samt deres familier og netværk
  • vælge og begrunde valget af relevante løsningsmodeller i forhold til problemstillinger for børn og unge med funktionsnedsættelser samt deres familier og netværk
  • håndtere problemstillinger med afsæt i de lovgivningsmæssige rammer samt udvalgte teorier, forskning og erfaringsbaseret viden i arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier og netværk.

Niveau

Modulet hører under Den sociale diplomuddannelse og kan tages som en del af den fulde diplomuddannelse eller som et enkeltfag. Tilgange og begreber på børnehandicapområdet er et retningsspecifikt modul under retningen Børnehandicap.

Hvis du gennemfører begge moduler under retningen Børnehandipap i forbindelse med din Sociale diplomuddannelse, får du ret til titlen Soc.D. Børnehandicap.

Målgruppe

Diplommodulet er for dig, som arbejder eller vil arbejde med socialt arbejde inden for børnehandicapområdet.

Lyder det som noget for dig?

Du kan læse meget mere om vores kommende forløb, tidspunkter for holdopstart, sted, eksamen, pris og tilmeldingsfrist her.

Trine Østerbye Clausen Lektor og konsulent
Susanne Fallesen Studiesekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning

Datoer og tilmeld

Der er desværre ikke nogen startdatoer på dette hold i øjeblikket. Skriv dig op og få besked, når du kan tilmelde dig næste hold.

Forløb