Sundhedsfremme og forebyggelse

Diplomuddannelse

Er du optaget af, hvordan vi kan forebygge sygdomme og fremme god sundhedstilstand i forskellige befolkningsgrupper? Så er den sundhedsfaglige diplomuddannelse i Sundhedsfremme og forebyggelse særligt til dig. 

Uddannelsesretningen er en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse 

I den sundhedsfaglige diplomuddannelse i Sundhedsfremme og forebyggelse kan du styrke:

  • din viden om teorier og metoder til at undersøge, analysere og kvalificere sundhedsfremmende og forebyggende indsatser
  • dine færdigheder i at tilrettelægge, gennemføre, udvikle og evaluere aktiviteter i samarbejde med patienter, borgere og personale i sundhedssektoren
  • dine kompetencer til at samarbejde indenfor faget og på tværs af forskellige faglige kompetenceområder 
  • dine kompetencer til at iværksætte udviklingsarbejde, der skal styrke forskellige befolkningsgruppers sundhed.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet alle, der arbejder professionelt på det sundhedsfaglige område. 

Indhold og niveau

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse i Sundhedsfremme og forebyggelse omfatter 60 ECTS. Den er opbygget af 2 obligatoriske moduler svarende til 15 ECTS og valgfrie moduler svarende til 30 ECTS samt et afgangsprojekt. 

Du kan vælge at tage bare et enkelt eller flere moduler efter din interesse. For hver bestået modulprøve får du et modulbevis. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 25 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 20 ECTS)

  • Valgfrit modul fra sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse (10 ECTS)
  • Valgfrit modul fra alle sundhedsfaglige diplomuddannelser (10 ECTS) 

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Afgangsprojekt sundhedsfaglig diplomuddannelse

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Pris

Prisen for en fuld diplomuddannelse ligger mellem 60.000 og 85.000 kr.
Du betaler hvert modul for sig, og den samlede pris afhænger af de moduler, du vælger. Du kan se den komplette liste over udvalget af moduler, for hver enkelt uddannelse under uddannelsesbeskrivelse. 

Tilskudsmuligheder

Du kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte til dit fuldtidsstudie, hvis du ikke har en videregående uddannelse, eller hvis din uddannelse er forældet. 

Kontakt

Studiesekretær Maj-Britt Lau 

63 18 40 21, svu@ucl.dk.

www.svu.dk

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Adgangskrav

Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant akademiuddannelse gennemført som et fleksibelt forløb eller et regulert forløb. 

Herudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter din uddannelse. 

Se også mulighed for realkompetencevurdering (RKV) længere nede i oversigten. 

Ansøgning

Du finder link til elektronisk ansøgningsskema ved uddannelsernes moduler. Når du søger, skal du vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Merit

Du kan søge merit, hvilket vil sige godskrivning for moduler i en diplomuddannelse, hvis du har uddannelseselementer, der kan erstatte et diplomuddannelsesmodul.

Meritansøgning til diplomuddannelser

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering (RKV) giver dig papirer på det, du kan og ved.

RKV er en vurdering af, om din samlede viden og færdigheder giver mulighed for at blive optaget på en uddannelse eller få papir på dele af en uddannelse.

Mere information om realkompetencevurdering

Adgang til en uddannelse

Få vurderet, om du indfrier de uddannelsesmæssige krav for at kunne optages på en uddannelse.

Pris: Vurdering er gratis

Ansøgningsskema til adgang på diplomuddannelse via RKV

RKV - Ansøgningsskema - Diplomuddannelser

Bevis for et modul

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på et eller flere moduler på en uddannelse.

Pris: 2.300 kr. (5 ECTS) / 3.400 kr. (10 ECTS)

Bevis for en hel uddannelse

Få vurderet, om din viden og kompetencer kan sidestilles med indholdet på en hel uddannelse.

Pris: 6.100 kr.

Pris for RKV

Realkompetencevurdering er gratis, hvis du som højeste uddannelse har en erhvervsfaglig uddannelse. Er dit uddannelsesniveau højere, er priserne for et kompetencebevis følgende: 

5 ECTS koster 2.300 kr., 10 ECTS koster 3.400 kr. og et uddannelsesbevis koster 6.100 kr.

Studiestøtte

Styrk dine læse-, skrive- og regnefærdigheder med Forberedende VoksenUndervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. Tilbuddet kører via Tietgen KompetenceCenter.

Tilbud om studiestøtte.

Trine Lippert, Lektor og uddannelsesfaglig koordinator Studievejleder
Susanne Fallesen Studiesekretær

Har du spørgsmål?

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00