Sundhedsfremme og forebyggelse

Diplomuddannelse

Er du optaget af, hvordan vi kan forebygge sygdomme og fremme god sundhedstilstand i forskellige befolkningsgrupper? Så er den sundhedsfaglige diplomuddannelse i Sundhedsfremme og forebyggelse særligt til dig. 

Uddannelsesretningen er en del af den sundhedsfaglige diplomuddannelse 

I den sundhedsfaglige diplomuddannelse i Sundhedsfremme og forebyggelse kan du styrke:

  • din viden om teorier og metoder til at undersøge, analysere og kvalificere sundhedsfremmende og forebyggende indsatser
  • dine færdigheder i at tilrettelægge, gennemføre, udvikle og evaluere aktiviteter i samarbejde med patienter, borgere og personale i sundhedssektoren
  • dine kompetencer til at samarbejde indenfor faget og på tværs af forskellige faglige kompetenceområder 
  • dine kompetencer til at iværksætte udviklingsarbejde, der skal styrke forskellige befolkningsgruppers sundhed.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet alle, der arbejder professionelt på det sundhedsfaglige område. 

Indhold og niveau

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse i Sundhedsfremme og forebyggelse omfatter 60 ECTS. Den er opbygget af 2 obligatoriske moduler svarende til 15 ECTS og valgfrie moduler svarende til 30 ECTS samt et afgangsprojekt. 

Du kan vælge at tage bare et enkelt eller flere moduler efter din interesse. For hver bestået modulprøve får du et modulbevis. 

Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år.

Fag

Obligatoriske moduler (samlet 25 ECTS)

Valgfrie moduler (samlet 20 ECTS)

  • Valgfrit modul fra sundhedsfaglig diplomuddannelse i sundhedsfremme og forebyggelse (10 ECTS)
  • Valgfrit modul fra alle sundhedsfaglige diplomuddannelser (10 ECTS) 

Afgangsprojekt (15 ECTS)

Afgangsprojekt sundhedsfaglig diplomuddannelse

Moduler og opbygning

25 ECTS Obligatoriske moduler
20 ECTS Valgfrie moduler
15 ECTS Afgangsprojekt

Adgangskrav

For at tage et diplommodul skal du opfylde to krav.

  1. En uddannelse svarende til mindst en kort eller- mellemlang videregående uddannelse.
  2. To års relevant erhvervserfaring - efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Ansøgning

Du tilmelder dig elektronisk på det enkelte modul. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og din praksiserfaring.

Opfylder du ikke adgangskravene

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du søge ind på baggrund af dine erfaringer.

Her skal du søge om en realkompetencevurdering, hvor du får vurderet dine reelle kompetencer i forhold til en bestemt uddannelse.

Dine reelle kompetencer består af færdigheder fra arbejdsliv, skolegang, kurser og fritidsliv.

Realkompetencevurdering

Merit

Hvis du har gennemført uddannelseselementer, som svarer til dele af den diplomuddannelse, du er optaget på, kan du søge om merit og muligvis få afkortet din uddannelsestid. Kontakt os for at høre nærmere.

Færdig inden for 6 år

6-årsreglen betyder, hvis du er startet på en diplomuddannelse, skal den være afsluttet senest 6 år efter, at du er begyndt på uddannelsen.

Dispensation for 6-årsreglen

60.000 - 85.000 kr., afhængig af hvilke moduler du vælger.
Du betaler hvert modul for sig.

Der er gode muligheder for at få hele eller dele af en efteruddannelse betalt.

Tilskud til efteruddannelse

Har du spørgsmål?

Gratis vejledning

Vores kompetente vejledere sidder altid klar til at hjælpe dig med at træffe det rigtige valg. 

Telefon
63 18 30 00

Telefontid
Mandag-Torsdag kl. 7.30-15.30
Fredag kl. 7.30-15.00