Forskning i dagtilbud

UCL forsker i en bred vifte af emner inden for dagtilbud, barndomspædagogik og børnekultur.

UCL's forskning inden for dagtilbud, barndomspædagogik og børnekultur bidrager med analyser på flere niveauer, fra den politiske styring over daginstitutionernes organisering og ledelse, til pædagogernes faglighed og daglige praksis med særligt fokus på forældresamarbejdet, legens betydning og børnenes perspektiver og deltagelsesmuligheder. Forskningen bidrager både til udvikling af den pædagogiske praksis i daginstitutioner, skole-fritidsordninger og børnekulturinstitutioner og til at vidensunderstøtte pædagoguddannelserne på professionshøjskolerne.

I vores forskning og udvikling beskæftiger vi os særligt med tre områder og forholdet mellem dem:

  • De politiske bevægelser på dagtilbudsområdet,
  • den pædagogiske praksis, dvs. pædagogikken, som den udspiller sig mellem pædagoger og børn, og
  • den pædagogiske faglighed, dvs. professionen og uddannelsen.

UCL's barndoms- og børnekulturforskere leder eller deltager i en række forsknings- og udviklingsprojekter og spænder fra store landsdækkende indsatser som fx Playful Learning og Legekunst til casestudier, policy-analyser og teoriudvikling inden for bl.a. barndomspædagogik, leg, børnekultur og forældresamarbejde.

I forsknings- og udviklingskonceptet Faglige Udviklingsinstitutioner sker det i et ligeværdigt samarbejde mellem forskere og praktikere fx pædagoger, ledere og børnekulturformidlere samt undervisere og studerende fra pædagoguddannelserne. Målene er at skabe viden samt at forskningsbasere og udvikle praksisfeltet og pædagoguddannelsen i et gensidigt forpligtende samarbejde.

Christina Haandbæk Schmidt Docent i dagtilbud og barndomspædagogik, ph.d.
Helle Hovgaard Jørgensen Docent i leg og børne- og ungdomskultur, ph.d.

Mere om pædagogik og dagtilbud

Der findes ikke én læreplan i Danmark – der findes utallige

Der er ikke kun én læreplan i Danmark. Vi har næsten utallige, nærmere bestemt lige så mange læreplaner, som vi har dagtilbud.

Læs forelæsningen: Dagtilbud og barndomspædagogik

Christina Haandbæk Schmidts docenttiltrædelsesforelæsning ”Dagtilbudskritik som forudsætning for god barndomspædagogik”

Brinkmanns Briks: Saddam Hussein blev hængt i en SFO

Docent Helle Hovgaard Jørgensen og lektor Marc Malmdorf fra Aarhus Universitet taler med Svend Brinkmann om, hvorfor vilde lege er gode, og hvorfor legen burde fylde mere i vores liv

Projekter og aktiviteter

Videncentre og øvrige ressourcer

Sciencepraksisser og legekvaliteter

I denne gratis web-antologi kan du få en række konkrete redskaber til legende og undersøgende tilgange til science i dagtilbud. Målet er at styrke kvaliteten af science-orienterede læringsmiljøer, hvor børnenes naturlige nysgerrighed er udgangspunktet for fælles, legende undersøgelser.

Playful Learning

Playful Learning vil fremme og udvikle en mere legende tilgang til børns udvikling og læring. Visionen er at fremme børns kreative og eksperimenterende tilgang i hverdagen. Programmet er et samarbejde mellem landets professionshøjskoler og LEGO Fonden.

LegeKunst

'LegeKunst - Kunst og kultur i de yngstes hverdag' er et landsdækkende projekt, der bringer de yngste tættere på kunsten og kulturen. Her forskes i, hvad mødet med kunst, kultur og æstetiske læreprocesser betyder for børns leg og dannelse samt for de voksne omkring dem.

Forskere

Christina Haandbæk Schmidt Docent i dagtilbud og barndomspædagogik, ph.d.
Helle Hovgaard Jørgensen Docent i leg og børne- og ungdomskultur, ph.d.
Hjørdis Brandrup Kortbek Lektor, ph.d.
Malene Slott Nielsen, konsulent Lektor, ph.d.
Morten Rask Petersen Docent i anvendt naturfags- og matematikdidaktik, ph.d.
Stine Mariegaard Adjunkt, Ph.d.