Administrationsbachelor

Professionsbachelor

Vil du skabe de ideer, der skal udvikle vores samfund? Og vil du være med til at gøre dem til virkelighed? Så bliv administrationsbachelor. 

Bliv en afgørende medspiller for velfærdssamfundets udvikling

Med administrationsbacheloruddannelsen får du en faglig robusthed inden for kommunikation, projektstyring, jura og økonomi.

Du bliver klædt på til at tænke i nye løsninger, effektivisering og kvalitetssikring.

De evner bliver der i høj grad brug for på din fremtidige arbejdsplads. Hvad enten den bliver i en kommune, et ministerium, en region, EU eller en privat virksomhed.

En uddannelse tæt på dit kommende job

Uddannelsen er meget tæt på det arbejdsliv, der venter dig som uddannet administrationsbachelor.

I løbet af uddannelsen har du 5 måneders praktik, og du laver flere projektforløb med fx kommunale forvaltninger, institutioner og organisationer.

Professionsbachelor i offentlig administration

Efter 3½ års uddannelse kan du kalde dig professionsbachelor i offentlig administration.

Administrationsbacheloruddannelsen kan også tages som fleksibel uddannelse, hvor du har gode muligheder for at kombinere et arbejde med at tage en uddannelse. Læs mere under fold ud-menuen Fleksibel administrationsbachelor.

Administrationsbacheloruddannelsen består af 13 moduler. 4 af dem er valgfrie. Det giver dig gode muligheder for at skabe din egen uddannelsesprofil.

Det første 1½ år af uddannelsen har du et grundforløb.

Herefter specialiserer du dig i et helt år, inden du bl.a. slutter af med praktik og dit bachelorprojekt.

Administrationsbacheloruddannelsen er bygget op over 13 moduler med 2 moduler på hvert semester. Praktikken på 6. semester dækker dog et helt semester. Hvert modul har et selvstændigt tema.

Obligatoriske moduler

Det første 1½ år har du et obligatorisk grundforløb med 6 moduler, der er bygget op omkring 4 kerneområder:

 • Administration - inkl. sagsbehandling og opgaveløsning.
 • Borger og demokrati – inkl. demokratiudvikling og borgerinvolvering.
 • Politik og policy – inkl. forberedelse, udmøntning og styring af politiske beslutninger.
 • Kvalitet og innovation – inkl. innovativ opgaveløsning.

Det sidste år på uddannelsen har du 3 obligatoriske moduler, der inkluderer praktik og bachelorprojekt.

Skab din egen profil via valgmoduler

På 7.-10. modul kan du vælge 4 valgmoduler inden for vidt forskellige kompetence- og fagområder.

På Administrationsbacheloruddannelsen tager vi på valgmodulerne afsæt i FN’s 17 Verdensmål, fordi vi ønsker, at vores studerende har fokus på en bæredygtig fremtid.

De evner bliver der i høj grad brug for på din fremtidige arbejdsplads. Hvad enten den bliver i en kommune, en region, et ministerium, EU eller anden international organisation eller i en privat virksomhed.

Valgmodulerne ligger fx inden for nedenstående beskæftigelsesområder:

 • Sundhed og Velfærd.
 • Økonomi og styring.
 • Innovation og udvikling.
 • Beskæftigelsesindsats.
 • Human ressources (HR).
 • Uddannelses- og erhvervsvejledning.
 • Politik og analyse.
 • Juridisk sagsbehandling.
 • Skatte- og afgiftssystemet.

Læs og se videoer om valgmodulerne på Administrationsbacheloruddannelsen i Odense.

Du kan både komme på praktik- og studieophold i udlandet i forbindelse med, at du tager administrationsbacheloruddannelsen.

Du kan komme på udlandsophold i din studietid på 3 måder:

 • Et studieophold på en udenlandsk uddannelsesinstitution.
 • Et praktikophold i en offentlig eller privat virksomhed.
 • Studietur til Bruxelles.

Studieophold i udlandet

Du har mulighed for at komme på studieophold på en udenlandsk uddannelsesinstitution, der fx udbyder ”Bachelor of public administration”.

Du kan komme på studieophold på 4. semester i forbindelse med valgmodul 7 og 8 og/eller på 5. semester i forbindelse med valgmodul 9 og 10.

Studieopholdene kan fx have en varighed på 15 ECTS, 30 ECTS (et semester) eller maksimalt op til 60 ECTS-point, som svarer til et studieår. Dog anbefales det, at du planlægger et studieophold af min. 30 ECTS over et helt semester.

Du skal have en forhåndsgodkendelse af studieforløbet i udlandet fra UCL, så der er sikkerhed for, at det er relevant ift. administationsbacheloruddannelsen.

Praktikophold i udlandet

Du kan komme på praktikophold i udlandet på uddannelsens 6. semester (modul 11).

Varigheden af praktikken er 5 måneder.

Du har mulighed for at tage dit praktikophold i udlandet enten via en af Administrationsbacheloruddannelsens partnerinstitutioner eller som ”free mover”, hvor du selv finder et praktiksted i udlandet (fx via venner eller familie).

Der kan være flere fordele ved at tage på praktikophold i udlandet. Du kan:

 • Afprøve dig selv i en fremmed kultur.
 • Møde nye og anderledes udfordringer.
 • Få nye perspektiver på administrativt arbejde.
 • Udvikle dine sprogfærdigheder og udvide dine karrieremuligheder.

Du skal opfylde nogle krav for at kunne søge om at komme på praktikophold i udlandet. Du skal:

 • Have bestået og gennemført alle normerede prøver, eksaminer, obligatoriske opgaver mv.
 • Have sproglige forudsætninger for at gennemføre praktikopholdet.
 • Have vejledning om udveksling ved UCL’s internationale koordinator.
 • Tale med UCL’s internationale koordinator om krav til praktikstedet.

Studietur til Bruxelles

Som studerende på Administrationsbacheloruddannelsen i Odense får du tilbud om en studietur til Bruxelles i starten af modul 2.

Forberedelsen til turen foregår allerede på modul 1, hvor du introduceres til EU inden for forskellige faglige områder.

Normalt består turen til Bruxelles bl.a. af besøg i EU-Parlamentet og -Kommissionen, hvor der ofte også vil være mulighed for at stille spørgsmål til en politiker.

Derudover får du og dine medstuderende mulighed for at besøge politiske organisationer i Bruxelles med relevans for uddannelsen.

Målgruppe

Den fleksible administrationsbacheloruddannelse henvender sig primært til dig, der allerede sidder i en stilling i en kommune eller en anden politisk styret organisation.

Du arbejder fx med regnskab, jura eller HR i en funktion som kontorassistent eller lignende, og du drømmer om at få flere udfordringer.

Du skal vælge den fleksible administrationsbacheloruddannelse, fordi du gerne vil øge dine muligheder for at få mere ansvar og fx arbejde mere med analyse- koordinerings- og udviklingsopgaver.

Læs hvorfor Emil valgte at læse administrationsbachelor på det fleksible forløb.

Indhold på uddannelsen

Med administrationsbacheloruddannelsen får du redskaber til at arbejde med kommunikation, projektstyring, jura og økonomi i kommuner, regioner, i staten eller andre politisk styrede organisationer.

Du bliver klædt på til at tænke i nye løsninger, effektivisering og kvalitetssikring.

Fleksibel studieform

Din uddannelse og undervisning bliver planlagt i samarbejde med dig og din nuværende arbejdsplads. Det betyder, at vi forsøger at tage mest muligt hensyn til, at dit privat-, arbejds- og studieliv kan gå op i en højere enhed.

Du vil arbejde dig igennem de samme fag og mål, som der er på administrationsbacheloruddannelsen som almindeligt fuldtidsstudie.

En af forskellene er, at du på det fleksible uddannelsesforløb vil få tilknyttet en mentor, som vil hjælpe dig med at planlægge, hvordan din undervisning vil forløbe her hos os.

Derudover vil uddannelsen bestå af en kombination af undervisning på UCL’s campus i Odense samt online-læring og aktiviteter med din studiegruppe. Hvor meget undervisning der er behov for anhænger af din erfaring.

Din nye viden fra uddannelsen kan bringes i spil i dit job med det samme. Samtidig kan din erfaring inddrages i undervisningen på uddannelsen til gavn for både dig og din arbejdsplads.

Det er lige mig - hvordan kommer jeg i gang? 

Du kan starte på uddannelsen til september. Du skal søge ind på kvote 2, hvor du bl.a. skal:

 • Beskrive og dokumentere din erhvervserfaring.
 • Skrive en motiveret ansøgning.
 • Deltage i en optagelsessamtale i uge 22, hvor vi sammen snakker om din motivation, samt dine personlige og faglige kvalifikationer.

Kontakt optagelsesvejledningen

Hvis du vil vide mere, er du meget velkommen til at kontakte UCL's optagelsesvejledning på optagelse@ucl.dk eller 6318 3333.

Praktikken har en varighed af 5 måneder og finder sted halvvejs gennem det tredje studieår. Forud for praktikstart skal du som studerende have søgt og fundet dig en praktikplads.

Arbejdsugen er på 37 timer pr. uge.

Praktikken finder hovedsageligt sted indenfor stabsfunktioner i forskellige forvaltninger og kan fx rette sig mod opgaver indenfor:

 • Sundhed.
 • Velfærd.
 • Økonomi.
 • Beskæftigelse.
 • Byplanlægning.
 • Human ressources (HR).

Du kan også komme i praktik i SKAT eller indenfor uddannelses- og erhvervsvejledning.

Hvor kan jeg komme i praktik?

De fleste praktikpladser er i kommunerne. Men der findes også praktikpladser hos regionerne, frivillige organisationer, private arbejdspladser og statslige institutioner.

Eksempler på kommunale praktiksteder:

 • Løn og personaleafdelinger.
 • Økonomi- og ressourceafdelinger.
 • Børn- og ungeforvaltninger.
 • Sundhedsafdelinger.

Eksempler på regionale og statslige praktiksteder:

 • SKAT.
 • Sygehus Lillebælt.
 • Syddansk Universitet.
 • SIMAC.
 • Ungdommens uddannelsesvejlednings centre (UU-Centre).
 • Politiet.
 • Uddannelsescentre.

Eksempler på private praktiksteder:

 • Healthcare DENMARK, som er et offentligt-privat samarbejde.
 • Blue Ocean Robotics.
 • IKEA.
 • Forsikringsselskaber.
 • Boligforeninger.

Hvor i landet er der praktikpladser?

Praktikpladserne findes på Fyn og Langeland samt i Vejle og Fredericia kommuner.

Du skal forberede dig på, at der kan være transporttid i praktikperioden, og du afholder selv udgiften til transport. Der er mulighed for tilskud via et Ungdomskort.

Ungdomskort.

Vejledning i hele praktikken

I praktikken har du en vejleder på dit praktiksted og en vejleder fra uddannelsesinstitutionen. Begge følger og vejleder dig i de 5 måneder, du er i praktik.

SU under praktikken

Praktikken er ulønnet, men du får din SU med.

En karriere i en kommune, et ministerium, en region, EU eller i en privat virksomhed. Det er nogle af de jobmuligheder en administrationsbacheloruddannelse åbner for.

Hvad laver en administrationsbachelor?

Arbejdsopgaverne for en administrationsbachelor kan spænde bredt og fx inkludere:

 • Projektledelse.
 • Organisationsudvikling.
 • Facilitering af udviklingsprocesser.
 • Undersøgelser og analyser.
 • Implementering af beslutninger.
 • Formidling af beslutninger i organisationen.
 • Sagsfremstilling og sagsbehandling.
 • Vejledning.

Hvor arbejder administrationsbachelorer?

Politisk styrede organisationer er naturlige arbejdspladser for administrationsbachelorer.

Uddannelsen klæder dig på, så du kender rammerne for administrativ opgaveløsning i kommuner, regioner, stat og på EU-plan og ved, hvordan de indbyrdes spiller sammen.

Også private virksomheder og organisationer har administrationsbachelorer ansat. Administrationsbachelorens kendskab til det offentlige kan være værdifuldt i en privat organisation.

Her arbejder administrationsbachelorer bl.a.:

 • Kommuner – fx jobcentre og forvaltninger.
 • Stat – fx SKAT, uddannelsesinstitutioner og styrelser.
 • Regioner – fx sygehuse og kollektiv trafik.
 • Organisationer – fx interesseorganisationer og patientforeninger.
 • Private – fx forsikringsselskaber, ejendomsadministrationer, revisionsfirmaer og industrivirksomheder.

Videreuddannelse

Med en professionsbacheloruddannelse som administrationsbachelor åbnes døre til:

 • Kandidatuddannelser.
 • Masteruddannelser.
 • Diplomuddannelser.
 • Kompetencegivende kurser.

Kandidatuddannelser

Kandidatuddannelser bygger videre på bacheloruddannelser og professionsbacheloruddannelser. Det er en fuldtidsuddannelse på 2 år.

Her er et udpluk af relevante kandidatuddannelser for færdiguddannede administrationsbachelorer:

 • Kandidatuddannelse i Læring og Forandringsprocesser (Aalborg Universitet med hold i Aalborg og København).
 • Kandidatuddannelse i Forvaltning (Roskilde Universitet).
 • Kandidatuddannelse i Politik og Administration (Roskilde Universitet).
 • Kandidatuddannelse i Samfundsvidenskabelig jura (Københavns Universitet).

Vær opmærksom på, at de nævnte kandidatuddannelser kan have forskellige adgangskrav. Vi anbefaler dig derfor at kontakte studievejlederne på de enkelte kandidatuddannelser for at høre om adgangskravene.

Det kan være en god idé at undersøge adgangskravene til kandidatuddannelserne, inden du vælger valgmoduler på Administrationsbacheloruddannelsen, da nogle kandidatuddannelser kræver, at ansøgerne har bestået specifikke fagområder for at blive optaget.

Hvis du er interesseret i andre kandidatuddannelser anbefaler vi også, at du kontakter studievejlederne på den kandidatuddannelse du er interesseret i for at høre, om Administrationsbacheloruddannelsen er adgangsgivende.

Masteruddannelser

Masteruddannelser er for voksne med en mellemlang videregående uddannelse og minimum 2 års erhvervserfaring. Det er en deltidsuddannelse på typisk 2 år. Niveauet svarer til kandidatuddannelser.

Diplomuddannelser

Diplomuddannelser er for voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse og minimum 2 års erhvervserfaring. Det er en deltidsuddannelse på typisk 2 år. Niveauet svarer til bacheloruddannelser.

Kompetencegivende kurser

Mange uddannelsesinstitutioner, kursusvirksomheder og fagforeninger udbyder en lang række kompetencegivende kurser (kurser med ECTS-point) inden for aktuelle områder.

Kurserne kan have meget forskellig varighed og form.

Skal jeg søge i kvote 1 eller 2? 

Med en gymnasial uddannelse kan du søge i kvote 1. I kvote 1 vurderes du kun på dit samlede gennemsnit. Du kan også søge i kvote 2, hvis du tænker dit gennemsnit ikke rækker til en plads i kvote 1, og du derfor vil vurderes på andre kvalifikationer.

Har du ikke en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2.

Adgangskrav via optagelseskvotient (kvote 1)

I kvote 1 sker optagelsen alene på baggrund af eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen.

Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man dem med de højeste eksamensgennemsnit.

For at søge ind via kvote 1 skal du have én af følgende eksamener:

 • Studentereksamen (STX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Højere handelseksamen (HHX)
 • Højere teknisk eksamen (HTX)
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF)

Specifikke adgangskrav

Du skal have bestået følgende fag:

 • Engelsk på C-niveau og enten
 • Matematik på C-niveau eller erhvervsøkonomi på C-niveau eller virksomhedsøkonomi på C-niveau

Adgangskrav via samlede kvalifikationer (kvote 2)

I kvote 2 bliver du optaget på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer – eksamen, erhvervserfaring, motivation m.m.

I kvote 2 skal du opfylde et af følgende adgangskrav:

 • Studentereksamen (STX).
 • Højere forberedelseseksamen (HF).
 • Højere handelseksamen (HHX).
 • Højere teknisk eksamen (HTX).
 • Studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX).
 • Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF).
 • 3-årig erhvervsuddannelse.
 • Godkendt udenlandsk eksamen sammenlignelig med en dansk adgangsgivende eksamen (herunder også International Baccalaureate IB) og sprogkundskaber på tilstrækkeligt niveau – se mere på Adgangskrav med udenlandsk eksamen.
 • Hvis du ingen adgangsgivende eksamen har, kan du få foretaget en Individuel kompetencevurdering (IKV). Her vil du blive vurderet på, om din samlede viden og dine kompetencer kan sidestilles med en adgangsgivende eksamen, som kan gøre dig optagelsesberettiget.

Specifikke adgangskrav

Du skal have bestået følgende fag:

 • Engelsk på C-niveau og enten.
 • Matematik på C-niveau eller erhvervsøkonomi på C-niveau eller virksomhedsøkonomi på C-niveau.

Kvote 2-ansøgeres erfaring og motivation tæller

I kvote 2 skal du supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side. Ift den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • Du giver udtryk for dine overvejelser i forhold til valg af studie.
 • Du har nogle erfaringer, som du kan bruge direkte i studiet.
 • Dine skriftlige kompetencer.

Ansøgningerne i kvote 2 behandles individuelt.

Udvælgelsen i kvote 2 sker på baggrund af en helhedsvurdering af ansøgernes kvalifikationer og de motiverede ansøgninger. Vær opmærksom på at bilag til kvote 2, skal være uploadet på optagelse.dk senest 15. marts, kl. 12.00

I kvote 2-vurderingen lægger vi vægt på:

 • Dit karaktergennemsnit i din adgangsgivende eksamen.
 • Dit karakterniveau i adgangsgivende enkeltfag.
 • Om du har bestået relevante fag, kurser og uddannelser (fx inden for administration, økonomi, jura eller kommunikation).
 • Om du har relevant erhvervserfaring i min. 3 mdr. af minimum 20 timer (fx administrativt arbejde). Vi skal kunne se antal timer pr. uge og ansættelsens varighed.
 • Om du har anden erhvervserfaring i min. 3 mdr. af min. 20 timer pr. uge.
 • Om du har været på udlandsophold (min. 2 mdr.) eller højskoleophold (min. 2 mdr.) Vi skal kunne se opholdets varighed.
 • Om du har aftjent værnepligt.
 • Om du har udført frivilligt arbejde (fx bestyrelsesarbejde).

Fordeling af studiepladser fra kvote 1 og kvote 2

Ved studiestarten om sommeren optager vi 62 studerende og ved vinterstudiestarten optager vi 28 studerende. Ud fra disse optager vi 35% i kvote 1 og 65% i kvote 2.

Minimums dimensionering

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen, hvis der er for få ansøgere.

Svar på din ansøgning

Du får svar på din ansøgning via nemstudie den 28. juli.

Du får kun ét svar. Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

På nemstudie kan du følge behandlingen af din ansøgning om optagelse fra den dag, UCL modtager din ansøgning, til ansøgningen behandles, og du den 28. juli evt. får tilbudt en studieplads.

Det er altså på nemStudie, vi sender dig information, helt indtil du starter som studerende. Her vil du kunne finde information om, hvordan du efter din optagelse logger ind hos UCL og finder relevant information om studiestart og dit kommende studie.

nemStudie

FAQ om optagelse

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Studiestartsprøven

Alle nye studerende på administrationsbacheloruddannelsen deltager i uddannelsens første måned i en studiestartsprøve for at få indsigt i studieaktiviteten og for at vurdere, om studerende har særlige behov.

Læs mere på Studiestartprøven.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

UCL har specialiseret vejledningen, så du kan få den bedst mulige hjælp. Du kan få vejledning om:

 • Optagelse.
 • SU.
 • Specialiseret støtte (SPS).
 • UCL Elite.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

SU-vejledning

Alle UCL’s videregående uddannelser giver ret til SU.

Du kan søge om SU elektronisk ved hjælp af selvbetjeningssystemet minSU via SU’s hjemmeside.

Du kan læse mere om reglerne for SU og rabat til transport på SU’s hjemmeside.

Su.dk.

Find SU-vejledning her.


Specialpædagogisk støtte (SPS)

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som betyder, at du har brug for særlig støtte til at gennemføre din uddannelse, kan du søge SPS – Specialpædagogisk Støtte.

Målgrupperne for specialpædagogisk støtte er studerende med:

 • Fysiske funktionsnedsættelser.
 • Psykiske funktionsnedsættelser.
 • Ord- og talblindhed.


Læs mere om Specialpædagogisk støtte (SPS).

Kontakt SPS-vejledning

Marie-Louise Paasch Almar, SPS-koordinator, 63 18 47 32 eller sps@ucl.dk.

UCL Elitesport

Hvis du dyrker elitesport på højeste nationale eller internationale niveau, kan du søge om at blive optaget i UCL Elitesport.

Læs mere på UCL Elitesport.

Kontakt UCL Elitesport

Marianne Kaslund, kontaktperson vedr. UCL Elitesport, 21 79 71 28 eller maka@ucl.dk.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C.

Hvis du vil besøge uddannelsen, er her lidt forskellige måder, du kan gøre det på.

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold.
 • Livet som studerende på uddannelsen.
 • Optagelseskriterier.
 • Karrieremuligheder.

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Studerende for en dag

Studerende for en dag er et tilbud til dig, der er i gang med eller som har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse og som går med seriøse overvejelser om at vælge en af UCL’s uddannelser.

Mere om Studerende for en dag

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

Adgangskrav, Ansøgningsprocedure eller Optagelse

Du kan ringe til os på tlf: 6318 3333

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Tors -og fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk

Optagelse og vejledning

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.