Administrationsbachelor

Professionsbachelor

Du får kompetencer til at skabe forandringer og løse problemstillinger inden for den offentlige sektor og øvrige politisk styrede organisationer

 

 • Jura og økonomi
 • Kommunikation og HR
 • Projektledelse og politik
Varighed 3,5 år (inkl. 5 mdr. praktik)
Sted Odense
Odense
Studiestart September
Kontakt os Kontakt os

Det er ikke muligt at søge lige nu – hold øje med ledige pladser pr. 26/7.

Uddannelsen på 2 minutter

Hør hvorfor Camilla og Nicolai valgte administrationsbacheloruddannelsen 2:09

Arbejdsliv og karriereveje

Med uddannelsen til administrationsbachelor (bachelor i offentlig administration) får du et fagligt indblik i en politisk styret organisation, hvor kommunikation, projektledelse, jura og økonomi er det faglige fundament.

Du bliver klædt på til at tænke tværfagligt og innovativt, både i forhold til at finde nye løsninger samt i forbindelse med effektivisering og kvalitetssikring.

De evner bliver der i høj grad brug for på din fremtidige arbejdsplads. Hvad enten den bliver i en kommune, et ministerium, en region, EU eller en privat virksomhed.

 

Kommuner, regioner, stat og i EU
Med en bachelorgrad i offentlig administration kender du rammerne for administrativ opgaveløsning i kommuner, regioner, stat og på EU-plan og ved, hvordan de indbyrdes spiller sammen. 

Politisk styrede organisationer
Administrationsbachelorer ansættes også i organisationer, der har politisk styring, så som foreninger, frivillige organisationer, NGO’er og internationale organisationer

Private organisationer
Administrationsbachelorer finder også job i private virksomheder inden for HR og vejledning, samt i virksomheder kontakt til politisk styrede organisationer
 

Arbejdsopgaverne for en administrationsbachelor kan spænde bredt og fx inkludere:

 • Projektledelse 
 • Organisationsudvikling 
 • Facilitering af udviklingsprocesser 
 • Undersøgelser og analyser 
 • Implementering af beslutninger 
 • Formidling af beslutninger i organisationen 
 • Sagsfremstilling og sagsbehandling 
 • Vejledning
 • HR. 

Med en uddannelse som administrationsbachelor åbnes døre til: 

 • Kandidatuddannelser i fx Politik og Administration 
 • Masteruddannelser  
 • Diplomuddannelser 
 • Kompetencegivende kurser. 

På UCL udbyder vi en række Diplomuddannelser og kurser

Du kan blive klogere på dine muligheder for kandidat- og masteruddannelser på universiteternes hjemmesider.  

Uddannelsesforløb og praktik

Grundforløbet består af 6 moduler inden for følgende 4 kerneområder:

 • Administration - inkl. sagsbehandling og opgaveløsning. 
 • Borger og demokrati – inkl. demokratiudvikling og borgerinvolvering. 
 • Politik og policy – inkl. forberedelse, udmøntning og styring af politiske beslutninger. 
 • Kvalitet og innovation – inkl. innovativ opgaveløsning. 

På 4. og 5. semester specialiserer du dig gennem 4 valgmoduler.  

Valgmodulerne tager afsæt i FN’s 17 Verdensmål, så du får en eftertragtet bæredygtig profil på din uddannelse.

Valgmodulerne ligger fx inden for nedenstående områder:
 

 • Økonomi og styring 
 • Innovation og udvikling 
 • Beskæftigelsesindsats 
 • Human ressources (HR) 
 • Uddannelses- og erhvervsvejledning 
 • Politik og analyse 
 • Juridisk sagsbehandling 
 • Forandringsledelse 
 • Bæredygtighed.

Du skal i praktik i 5 måneder. Du skal selv finde en praktikplads. 

Kommunale praktiksteder inden for alle forvaltningsområder - fx: 

 • Løn og personaleafdelinger
 • Økonomi- og ressourceafdelinger
 • Børn- og ungeforvaltninger
 • Sundhedsafdelinger. 
   

Regionale og statslige praktiksteder - fx:

Det er muligt at komme i praktik i både statslige og regionale organisationer, både inden for vejledning, HR, økonomi, jura og offentlig administration.

Eksempelvis i uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsenet og styrelser

Private praktiksteder - fx: 

Store private virksomheder og virksomheder med interesse i og kontakter til politisk styrede organisationer, fx inden for HR, forandringsledelse og projektledelse.

Transport og økonomi
Praktikpladserne findes på Fyn og øerne samt Vejle og Fredericia. Praktik i andre dele af landet aftales specifikt med uddannelsen. Du skal derfor regne med tid og udgifter til transport.

Praktikken er ulønnet, men du får din SU med. 

Studieophold i udlandet 
Studieophold på en udenlandsk uddannelsesinstitution, der fx udbyder ”Bachelor of public administration”. 

Studieophold på uddannelsen foregår i valgmodulperioden på 4./5. semester.

Praktikophold i udlandet 
Praktikophold i udlandet sker på uddannelsens 6. semester (modul 11). Praktikken er 5 måneder. 

Du kan tage dit praktikophold i udlandet enten via en af administrationsbacheloruddannelsens partnerinstitutioner eller som ”free mover”, hvor du selv finder et praktiksted i udlandet.

Med et praktikophold i udlandet kan du: 

 • Afprøve dig selv i en fremmed kultur
 • Møde nye og anderledes udfordringer
 • Få nye perspektiver på administrativt arbejde
 • Udvikle dine sprogfærdigheder og udvide dine karrieremuligheder.  

Se uddannelsens studieordning, semesterbeskrivelser og øvrige dokumenter.

Studiedokumenter

Semesteroversigt

Praktik Undervisning

Politik og samfund

Administration i politisk styrede organisationer

Retlige rammer for offentlig administration

Offentlig økonomi og budgetlægning

Metoder til opgaveløsning i offentlig administration

Styring og udvikling i den offentlige sektor

Valgmodul 1

Valgmodul 2

Valgmodul 3

Valgmodul 4

Praktik (5 mdr.)

Administrationsfaglighed, viden og metoder

Bachelorprojekt

Fleksibel administrationsbachelor

Den fleksible administrationsbacheloruddannelse henvender sig primært til dig, der allerede sidder i en stilling i en kommune eller en anden politisk styret organisation. 

Du arbejder fx med regnskab, jura eller HR i en funktion som kontorassistent eller lignende, og du drømmer om at få flere udfordringer. 

Din uddannelse og undervisning bliver planlagt i samarbejde med dig og din nuværende arbejdsplads. Det betyder, at vi forsøger at tage mest muligt hensyn til, at dit privat-, arbejds- og studieliv kan gå op i en højere enhed. 

Sparring med en mentor
Du vil arbejde dig igennem de samme fag og mål, som der er på administrationsbacheloruddannelsen som almindeligt fuldtidsstudie. 

En af forskellene er, at du på det fleksible uddannelsesforløb vil få tilknyttet en mentor, som vil hjælpe dig med at planlægge, hvordan din undervisning vil forløbe her hos os. 

Undervisning på campus og online
Derudover vil uddannelsen bestå af en kombination af undervisning på UCL’s campus i Odense samt online-læring og aktiviteter med din studiegruppe.

Hvor meget undervisning der er behov for anhænger af din erfaring.
 

Erfaring og undervisning går hånd i hånd
Din nye viden fra uddannelsen kan bringes i spil i dit job med det samme. Samtidig kan din erfaring inddrages i undervisningen på uddannelsen til gavn for både dig og din arbejdsplads.

Jeg valgte at starte på det fleksible forløb på administrationsbacheloren fordi uddannelsen præsenterede en unik kombination mellem teoretiske værktøjer og praksisnærhed.

Emil Stenholt Fredeløkke

Studerende

Studieliv og studiested

Campus ligger tæt på både centrum og havneområdet og lige ved banegården og Storms Pakhus.

 

UCL Seebladsgade
Seebladsgade 1
5000 Odense C

Oplev campus på 1 minut

Som studerende på UCL's campus i Seebladsgade bliver du en del af et aktivt studiemiljø med 3500 studerende og mere end 35 uddannelser. 

Campus ligger i centrum af Odense tæt på banegården, omgivet af byliv, foreningsliv og kultur. Du får adgang til gode studiefaciliteter, og der er rig mulighed for at deltage i fede events og aktiviteter - både på campus og i byen.

3.500 Studerende
35 Uddannelser

Iværksætterdrømme?

Boxen er UCL’s kreative iværksættermiljø på Seebladsgade. Drømmer du om at blive iværksætter eller udvikle på en idé, har du her mulighed for prøve koncepter af og realisere dine drømme. Boxen er et åbent kontorfællesskab, hvor du kan gøre brug af de gode rammer og ikke mindst sparring fra dine medstuderende og fagfolk. Der er rig mulighed for netværk og adgang til en masse nyttig viden.

BeerBox

BeerBox er fredagsbaren på UCL Seebladsgade. Baren er drevet af frivillige studerende fra campus. Du finder BeerBox i nabobygningen mellem campus og Storms Pakhus, og den er åben hvert semester om fredagen. 

Der arrangeres løbende events i forbindelse med fx studiestart, Halloween og jul. BeerBox er et hyggeligt sted, hvor du kan møde andre studerende og nyde en øl i selskab med vennerne.

Labs på campus

På vores campus på Seebladsgade finder du et stort udvalg af laboratoriemuligheder, hvor du kan få hands-on erfaring med den praktiske del af din uddannelse. I FabLab kan du udvikle prototyper med bl.a. laser cuttere og 3d-printere. Afhængig af din uddannelse har du også adgang til labs som MediaLab med fotoudstyr og greenscreen eller NeuroLab, hvor du kan arbejde med eye-tracking. 

Adgangskrav og ansøgning

Vi optager 35 % i kvote 1 og 65 % i kvote 2. 

Uden en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2. 

Adgangskvotient ved seneste optag

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

I kvote 1 sker optagelsen alene ud fra dit eksamensgennemsnit fra én af følgende eksamener:
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.

Specifikke adgangskrav: Bestået Engelsk C og enten Matematik C, Erhvervsøkonomi C eller Virksomhedsøkonomi C.

Kvote 1 - generel information

I kvote 2 bliver du optaget på en samlet vurdering af dine kvalifikationer – eksamen, erhvervserfaring, motivation m.m.

Adgangsgivende eksamen

Gymnasial eksamen 
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.
Specifikke adgangskrav: Bestået Engelsk C og enten Matematik C, Erhvervsøkonomi C eller Virksomhedsøkonomi C.

Erhvervsuddannelse på mindst 3 år
Specifikke adgangskrav: Bestået Engelsk C og enten Matematik C, Erhvervsøkonomi C eller Virksomhedsøkonomi C.

Udenlandsk eksamen
Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen (inkl. IB), der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Udenlandsk eksamen
Sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen
Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Individuel kompetencevurdering

Kvote 2 kriterier

Vi lægger vægt på:

 • Karaktergennemsnit i din adgangsgivende eksamen.
 • Karakterniveau i adgangsgivende enkeltfag.
 • Motiveret ansøgning.
 • Beståede dele af en anden relevant uddannelse/kurser, fx inden for administration, økonomi, jura eller kommunikation.
 • Relevant erhvervserfaring, fx administrativt arbejde, min. 3 mdr. 20 t/u.
 • Anden erhvervserfaring, min. 3 mdr. 20 t/u.
 • Udlandsophold eller højskoleophold min. 2 mdr.
 • Aftjent værnepligt.
 • Frivilligt arbejde, fx bestyrelsesarbejde.

Krav til dokumentation.

Motiveret ansøgning
Vi anbefaler dig at lave en motiveret ansøgning (max 1 A4-side) med fokus på:

 • Dine overvejelser i forhold til valg af studie.
 • Erfaringer, som du kan bruge direkte i studiet.
 • Dine skriftlige kompetencer.

Kvote 2 - generel information

Sådan søger du ind

Du skal søge ind via optagelse.dk.
Her finder du også vejledning til ansøgningsskema.
optagelse.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie 28. juli. Dog fredagen før, hvis 28. juli er en lørdag eller søndag. Følg din ansøgning på nemStudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5. juli kl. 12.00
Kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Bilag skal vedhæftes inden fristens udløb sammen med ansøgningen.

Kot nr. til ansøgning

Odense
september 52620

Der tilbydes i første omgang ikke studiestart til februar 2025. Der åbnes muligvis for optagelse i oktober 2024.

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

8. - 25. juli: lukket 26. juli: kl. 10 - 14 29. juli. - 2. august: alle hverdage kl. 10 - 14

Optagelse fra A til Z

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

Optagelse og vejledning

SU

Udannelsen giver ret til SU.

Vejledning og ansøgning på su.dk

Specialpædagogisk støtte

Der er særlige muligheder for støtte, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Besøg uddannelsen

Åbent Hus

Til Åbent Hus møder du studerende, undervisere og vejledere. De fortæller om uddannelsens indhold, praktik, karriereveje, studieliv, optagelse samt økonomi og støttemuligheder.

Åbent Hus

Studerende for en dag

Studerende for en dag er for dig, der går på eller har afsluttet en ungdoms- eller erhvervsuddannelse -  og går med seriøse overvejelser om en af UCL’s uddannelser.

Studerende for en dag

Studiepraktik uge 43

Studiepraktik er for dig der går på sidste år på en gymnasial uddannelse eller har afsluttet en gymnasial uddannelse. Eller en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Studiepraktik

For virksomheder

Få en praktikant

Som virksomhed kan du få en studerende i praktik i din virksomhed i 3-12 måneder afhængig af uddannelsen.

Den studerende skal i praktikken indgå i den daglige drift og være med til at løse arbejdsopgaver i din virksomhed.

Fordele for virksomheden

 • Få tilført ny viden til din virksomhed
 • Prøv en potentiel kommende medarbejder af
 • Få en eksra ressource i en travl hverdag
Få en praktikant

Lignende uddannelser