Professionsbachelor i Skat

Professionsbachelor

Som professionsbachelor i skat får du en vigtig rolle i velfærdssamfundet, hvor du er med til at vurdere og løse komplekse opgaver på skatteområdet.

 • Jura og regnskab
 • Kommunikation
 • Forretningsudvikling
Varighed 3,5 år (inkl. 5 mdr. praktik)
Sted Odense
Odense
Studiestart September
Kontakt os Kontakt os

Pga. for få ansøgere har vi lukket for optaget på denne uddannelse. Vi åbner op for nye ansøgninger 1. februar 2025.

Uddannelsen på 1 minut

Hør studerende fortælle om uddannelsen 1:11

Arbejdsliv og karriereveje

Som professionsbachelor i skat bliver du klædt på med den nyeste viden om jura, regnskab, kommunikation, forretningsudvikling – alle fag med relation til beskatningsområdet.

Du får kompetencerne til at kunne arbejde med komplekse finansielle udfordringer i forhold til borgere og virksomheder. 

Du kan som færdiguddannet få job inden for eksempelvis følgende områder:

I en af Skatteministeriets styrelser:

 • Skattestyrelsen
 • Gældsstyrelsen
 • Vurderingsstyrelsen
 • Skatteankestyrelsen
 • Toldstyrelsen
 • Motorstyrelsen
 • Spillemyndigheden
 • Udviklings- og forenklingsstyrelsen
 • Administrations- og Servicestyrelsen.

Revisionsbranchen

Regnskabsrådgivende virksomheder

It-leverandører der leverer it-løsninger til det offentlige

I private virksomheder.

Med en uddannelse som professionsbachelor i skat har du gode muligheder for både efter- og videreuddannelse på både diplom-, master- og kandidatniveau.

Du kan finde mere information om dine videreuddannelsesmuligheder hos de forskellige uddannelsesinstitutioner.

Uddannelsesforløb og praktik

Skat er fundamentet for vores velfærdssamfund. Som skattemedarbejder får du kompetencer til at holde hånden under netop velfærden.

Professionsbachelor i skat er en uddannelse, der ruster dig med værktøjer, der gør dig klar til et spændende arbejdsliv, hvor du skal kunne identificere, vurdere og løse komplekse opgaver inden for skatteområdet.

På uddannelsen vil du møde fagområder som f.eks. beskatning, skattejura, regnskab, forretningsudvikling, it samt kommunikation.

Krav til dig
Professionsbachelor i skat er et fuldtidsstudie med en forventet studietid på ca. 42 timer om ugen. 

Studietiden består af undervisning, studiegruppearbejde, selvstudier, projektarbejde, samarbejde med eksterne virksomheder og øvrige interessenter.

Det stiller krav til din indstilling og din indsats på uddannelsen.
Du skal selv kunne tilegne dig viden og har et stort ansvar for din egen læring. 

Praktisk information 

 • Praktikken foregår på 6. semester og har en varighed af 5 måneder. 
 • Du er selv ansvarlig for at finde en praktikplads. 
 • Praktikperioden er ulønnet og SU-berettiget.  

Om praktikken 

Praktikperioden på professionsbachelor i skat er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af i den virkelige verden, hvor du får mulighed for at varetage samme opgaver som en færdiguddannet skattemedarbejder. 

Du udvikler dig både fagligt og personligt under praktikperioden og får et godt billede af, hvad du vil med din uddannelse, når du er færdig.  

Dine erfaringer fra praksis er meget værdifulde, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod.  

En praktikplads er desuden en enestående chance for at udvide dit netværk i erhvervslivet og er ofte en direkte vej ind på arbejdsmarkedet efter studiet. 

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Semesteroversigt

Praktik Undervisning

Det politiske system og makroøkonomi
Du bliver introduceret til det politiske system, den offentlige sektors opgaver og finansiering, samt de makroøkonomiske forhold, der har betydning for det skatteretlige område.

Juridisk metode og forvaltningsret
I faget lærer du at tænke juridisk, analysere juridiske problemstillinger og anvende juridisk information til løsning af problemer. Du får desuden indblik i den almindelige forvaltningsret.

Personbeskatning
Du får grundlæggende forståelse for beskatning. Herefter går faget i dybden med personbeskatning, herunder skattepligt og ophør, forskellige indkomstarter samt familiebeskatning. 

Formueret
Du bliver introduceret til formueretten og får forståelse for de civile rettigheder, der er styrende for skatteretten. Du får desuden kendskab til familieret, aftaleret, køberet, kreditaftaler, fordringer og civilproces. 

Moms
Du lærer om indirekte beskatning og grundlaget for at kunne vurdere, begrunde og formidle problemstillinger inden for momsområdet. 

Regnskab 1
Du får forståelse for de processer og metoder, der anvendes internt i en virksomhed i forbindelse med den løbende regnskabsførelse og afslutning af årsregnskab.

Kapitalgevinst - erhverv, ejendomme og international skat
Faget bygger videre på viden fra ”Personbeskatning”. DU lærer om erhvervsbeskatning, herunder virksomhedsskatteordningen, kapitalgevinster samt vurdering og beskatning af ejendomme og international skatteret.

Forretningsudvikling og it
Du får indsigt i systemopbygning, forretningsprocesser og dataforståelse. Du får forståelse med de systemer, som skatteberegninger foretages i generelt, så du kan udarbejde kravsspecifikationer og indgå i en dialog med it-leverandører i forbindelse med udvikling af nye it-systemer.

Afgifter og introduktion til told
Du lærer at vurdere, formidle og vælge relevante løsningsmodeller til problemstillinger inden for punktafgifter og afgiftsret. Derudover introduceres du til told og toldretslige problemstillinger. 

Selskaber og insolvensret
Du får en basal indføring i selskabsbeskatning, herunder skattepligt, indkomstopgørelse, deltagere, hovedaktionær og koncerner. Insolvensretten gennemgås, herunder konkurs og gældssanering, med fokus på insolvens for selskaber.

Regnskab 2
Du får forståelse for, hvad omverdenen kan bruge en virksomheds regnskab til, og du lærer at vurdere et regnskabs kvalitet og virksomhedens egentlige økonomiske fundament.

Kommunikation - service
Du opnår forståelse for kommunikations- og informationsstrømme i såvel offentlige som private organisationer. Du får kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre en effektiv og serviceminded kontakt.

Skatteproces og skattestrafferet
Du lærer om skattevæsenets struktur, klagevej, domstolsindbringelse, skatteforvaltningsretlige sagsbehandlingsregler samt de strafferetlige sanktioner for skatteunddragelse. 

Valgfag

Praktik

Projektskrivning
I dette fag bliver du klar til at skrive dit bachelorprojektet. Du lærer at analysere og vurdere komplicerede problemstillinger inden for det skatteretlige område og behandle disse på en systematisk og dybdegående måde.

Valgfag

Bachelorprojekt
I bachelorprojektet behandler du en selvvalgt, praksisnær problemstilling med anvendelse af videnskabelige metodee og inddragelse af erfaringer fra praksis. Under udarbejdelse af bachelorprojektet kan du samarbejde med professionsfeltet.

Studiested og studieliv

Campus ligger tæt på både centrum og havneområdet og lige ved banegården og Storms Pakhus.

 

UCL Seebladsgade
Seebladsgade 1
5000 Odense C

Oplev campus på 1 minut

Som studerende på UCL's campus i Seebladsgade bliver du en del af et aktivt studiemiljø med 3500 studerende og mere end 35 uddannelser. 

Campus ligger i centrum af Odense tæt på banegården, omgivet af byliv, foreningsliv og kultur. Du får adgang til gode studiefaciliteter, og der er rig mulighed for at deltage i fede events og aktiviteter - både på campus og i byen.

3.500 Studerende
35 Uddannelser

Iværksætterdrømme?

Boxen er UCL’s kreative iværksættermiljø på Seebladsgade. Drømmer du om at blive iværksætter eller udvikle på en idé, har du her mulighed for prøve koncepter af og realisere dine drømme. Boxen er et åbent kontorfællesskab, hvor du kan gøre brug af de gode rammer og ikke mindst sparring fra dine medstuderende og fagfolk. Der er rig mulighed for netværk og adgang til en masse nyttig viden.

BeerBox

BeerBox er fredagsbaren på UCL Seebladsgade. Baren er drevet af frivillige studerende fra campus. Du finder BeerBox i nabobygningen mellem campus og Storms Pakhus, og den er åben hvert semester om fredagen. 

Der arrangeres løbende events i forbindelse med fx studiestart, Halloween og jul. BeerBox er et hyggeligt sted, hvor du kan møde andre studerende og nyde en øl i selskab med vennerne.

Labs på campus

På vores campus på Seebladsgade finder du et stort udvalg af laboratoriemuligheder, hvor du kan få hands-on erfaring med den praktiske del af din uddannelse. I FabLab kan du udvikle prototyper med bl.a. laser cuttere og 3d-printere. Afhængig af din uddannelse har du også adgang til labs som MediaLab med fotoudstyr og greenscreen eller NeuroLab, hvor du kan arbejde med eye-tracking. 

Adgangskrav og ansøgning

Vi optager 50 % i kvote 1 og 50 % i kvote 2. 

Uden en gymnasial uddannelse, skal du altid søge i kvote 2. 

Adgangskvotient ved seneste optag

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen ved for få ansøgere.

I kvote 1 sker optagelsen alene ud fra dit eksamensgennemsnit fra én af følgende eksamener:  
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF 
 
Specifikke adgangskrav: Bestået Engelsk C, Samfundsfag C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.

Kvote 1 - generel information

I kvote 2 bliver du optaget på en samlet vurdering af dine kvalifikationer – eksamen, erhvervserfaring, motivation m.m.

Adgangsgivende eksamen

Gymnasial eksamen
STX, HF, HHX, HTX, EUX, GIF.
Specifikke adgangskrav: Bestået Engelsk C, Samfundsfag C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.

Enkeltfag
4 beståede gymnasiale enkeltfag:

 • Dansk A
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C
 • Enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.

Erhvervsuddannelse
Alle fuldførte erhvervsuddannelser af min. 3 års varighed.
Specifikke adgangskrav: Bestået Dansk C, Engelsk C, Samfundsfag C og enten Matematik B eller Virksomhedsøkonomi B.

Udenlandsk eksamen
Udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen (inkl. IB), der kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Udenlandsk eksamen
Sprogkrav

Ingen adgangsgivende eksamen
Har du ikke en adgangsgivende eksamen eller opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du få foretaget en individuel kompetencevurdering (IKV).

Individuel kompetencevurdering

Kvote 2 kriterier

Vi lægger vægt på:

 • Karaktergennemsnit fra din adgangsgivende eksamen.
 • Karakterniveau i de specifikke adgangskrav.
 • Motiveret ansøgning.
 • Beståede dele af anden relevant uddannelse/kurser, fx inden for administration, økonomi, jura eller kommunikation.
 • Relevant erhvervserfaring, fx administrativt arbejde. Min. 3 mdr. min. 20 t/u.
 • Anden erhvervserfaring/værnepligt min. 3 mdr. min. 20 t/u.
 • Udlands- eller højskoleophold min. 2 mdr.
 • Frivilligt arbejde, fx bestyrelses-, forenings-, eller politisk arbejde.

Krav til dokumentation

Motiveret ansøgning
Vi anbefaler dig at lave en motiveret ansøgning (max 1 A4-side) med fokus på:

 • Dine overvejelser i forhold til valg af studie.
 • Erfaringer, som du kan bruge direkte i studiet.
 • Dine skriftlige kompetencer.

Kvote 2 - generel information

Sådan søger du ind

Du skal søge ind via optagelse.dk.
Her finder du også vejledning til ansøgningsskema.
optagelse.dk

UCL's guide til ansøgning

Svar på din ansøgning

Du får svar på nemStudie 28. juli. Dog fredagen før, hvis 28. juli er en lørdag eller søndag. Følg din ansøgning på nemStudie.dk

FAQ om svar

Ansøgningsfrister

Kvote 1: 5 juli kl. 12
Kvote 2: 15. marts kl. 12

Bilag skal vedhæftes inden fristens udløb sammen med ansøgningen.

KOT-nr. til ansøgning

Odense
september 54910

Kontakt og vejledning

Optagelsesvejledning

63 18 33 33

8. - 25. juli: lukket 26. juli: kl. 10 - 14 29. juli. - 2. august: alle hverdage kl. 10 - 14

Optagelse fra A til Z

På siden optagelse og vejledning har vi samlet al information om optagelse.

Du kan altid kontakte os på mail, chat eller via din ansøgning på nemStudie.dk.

Optagelse og vejledning

SU

Udannelsen giver ret til SU.

Vejledning og ansøgning på su.dk

Specialpædagogisk støtte

Der er særlige muligheder for støtte, hvis du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

SPS – Specialpædagogisk Støtte

Besøg uddannelsen

Åbent Hus

Til Åbent Hus møder du studerende, undervisere og vejledere. De fortæller om uddannelsens indhold, praktik, karriereveje, studieliv, optagelse samt økonomi og støttemuligheder.

Åbent Hus

For virksomheder

Få en praktikant

Som virksomhed kan du få en studerende i praktik i din virksomhed i 3-12 måneder afhængig af uddannelsen.

Den studerende skal i praktikken indgå i den daglige drift og være med til at løse arbejdsopgaver i din virksomhed.

Fordele for virksomheden

 • Få tilført ny viden til din virksomhed
 • Prøv en potentiel kommende medarbejder af
 • Få en eksra ressource i en travl hverdag
Få en praktikant

Lignende uddannelser