Webudvikling

Top up/overbygning

For dig der vil arbejde med det nyeste inden for web- og multimedieteknologier. 

Gå i dybden med de nyeste webteknologier

Vil du arbejde kreativt med kodning og specialisere dig inden for udviklingen af apps, hjemmesider og andre webløsninger? Så er top up-uddannelsen i webudvikling det rette valg for dig.

På top up-uddannelsen i webudvikling har vi fokus på udvikling af webløsninger inden for en række forskellige anvendelsesområder og distributionsplatforme. Som studerende vil du lære om og komme til at arbejde med de nyeste og mest anvendte teknologier inden for frontend-udvikling.

På uddannelsen arbejder vi tæt sammen med erhvervslivet - både omkring indholdet på uddannelsen og omkring konkrete projekter, hvor du og dine medstuderende kan prøve teorien af i praksis i samarbejde med virksomheder.

Uddannelsen henvender sig til dig, der interesserer sig for programmering og digital udvikling – uanset dit niveau. Vi starter fra bunden med en basal introduktion til programmering og arbejder os hurtigt op i niveau, så alle kan være med fra starten.

Undervejs på top up-uddannelsen vil du komme til at arbejde med teknologier, der klæder dig på til at kunne indgå i mange typer af jobs – fra de mere avancerede webudviklingsprojekter, hvor produkterne retter sig mod mange forskellige platforme, til en rolle som konsulent med stort IT-kendskab, der vejleder i potentialet i store systemer.

På uddannelsen er der et innovativt læringsmiljø med internationale undervisere. Uddannelsen udbydes kun på dansk, men noget af undervisningen kan foregå på engelsk.

Alle eksamener kan gennemføres på dansk eller engelsk, afhængigt af hvad du ønsker.

Du har også mulighed for at tage vores Diplomuddannelse i IT-sikkerhed. 

Marie-Cathrine fik job i sin praktikvirksomhed

Professionsbachelor i Webudvikling varer 1½ år og er en top up til multimediedesigner, datamatiker og der er adgang fra andre 2-årige uddannelser via et godkendelsesforløb.

Professionsbachelor i Webudvikling består af en række fagområder, der samlet sikrer dig de relevante kompetencer.

Moduler på 1. semester

 • Webprogrammering (20 ECTS). Front-end og back-end programmering, hvor du udvikler moderne web-applikationer ved hjælp af objektorienteret programmering, datamodellering og udnytter client-server-modellens muligheder.
 • Brugeroplevelse 10 ECTS Brugerorienteret udvikling, hvor brugertest er sat i fokus, og udvikling af stort projekt sideløbende med undervisning.

Moduler på 2. semester

 • Udviklingsmiljøer (10 ECTS), hvor du opnår viden til at kunne tage et valg mellem udviklingsmiljøer i relation til platform, test og netværk. Du skal endvidere kunne foretage et valg mellem Content Management Systemer afhængigt af ønsket funktionalitet.
 • Modern Frontend development (10 ECTS), hvor du arbejder med de nyeste teknologier inden for frontendudvikling. Javascript framework, web-animationer og andre teknologier, som bliver brugt i mange danske firmaer.
 • Videnskabsteori (5 ECTS), hvor du opnår viden omkring en akademisk tilgang til problemløsning. Der er bla. fokus på, hvordan man skriver en akademisk rapport.
 • PBA-valgfag (5 ECTS) Muligheden for at vælge et valgfag udbudt af alle PBA-uddannelserne. Valgfag er beskrevet i et valfagskatalog og kan findes i dokumenter. Udbuddet af valgfag kan variere fra år til år.

Obligatoriske dele på 3. semester

 • Praktik (typisk i en medievirksomhed)
 • Afsluttende bachelorprojekt.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

Studerende ved verdenskort

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Jobmuligheder

Som færdiguddannet webudvikler vil du kunne finde job i:

 • Softwarefirmaer
 • Konsulentvirksomheder indenfor IT-branchen
 • Udviklingsafdelinger i virksomheder

Du kan også blive selvstændig konsulent.

Typiske jobtitler kan være:

 • Webudvikler
 • Frontend-udvikler
 • Backend-udvikler
 • Bankdata-udvikler
 • Konsulent

Videreuddannelse

 • Kandidatuddannelser indenfor IT på Syddansk Universitet (efter individuel vurdering)
 • Kandidatuddannelser indenfor IT på IT-Universitetet i København (efter individuel vurdering)

Bemærk: Du kan søge ind på denne uddannelse fra den 1. marts.

Adgangskrav

Adgang med disse erhvervsakademiuddannelser:

 • Datamatiker
 • Multimediedesigner
 • IT-teknolog (ingen SU i sommerferien - læs mere).

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven, eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten. 

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

 

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget optager vi 35 studerende i Odense. 

Hvis vi modtager ansøgninger fra flere kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til, udvælger vi de bedst kvalificerede ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:

 • Gennemsnit på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakter opnået på den afsluttende eksamen på den adgangsgivende uddannelse
 • Studierelevant erhvervserfaring
 • Motivation

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”ansøg nu”. 

Du kan søge ind på denne uddannelse fra uge 9.

Svar på ansøgning

Du får svar på din ansøgning via UCL's Optagelsesportal.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit?
Læs mere her.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Pierre Krabbe Christiansen Studievejleder - Træffetider: mandag og tirsdag kl. 10-13 samt fredage (d. 21/2, 13/3, 3/4 og 12/6) kl. 10-13
Tanja Munch Rasmussen Studiesekretær

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Den 28. juli får du svar på, om du bliver optaget på det studie, du har søgt ind på. 

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelse.
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Optagelse - kontakt os

Optagelsesvejledning

63 18 33 33 - telefonen er åben mellem kl. 10.00-12.00.
optagelse@ucl.dk.

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:
·         Adgangskrav
·         Ansøgningsprocedure
·         Optagelse

!OBS: Optagelsesvejledningen holder lukket i uge 34.

Skriv os en mail, så vender vi tilbage hurtigst muligt i uge 35.