Webudvikling

Top up/overbygning

Webudvikling er uddannelsen for dig, der vil arbejde med det nyeste inden for web- og multimedieteknologier. 

Gå i dybden med de nyeste webteknologier

Vil du arbejde kreativt med kodning og specialisere dig inden for udviklingen af apps, hjemmesider og andre webløsninger? Så er top up-uddannelsen i webudvikling det rette valg for dig.

På top up-uddannelsen i webudvikling har vi fokus på udvikling af webløsninger inden for en række forskellige anvendelsesområder og distributionsplatforme. Som studerende vil du lære om og komme til at arbejde med de nyeste og mest anvendte teknologier inden for frontend-udvikling.

På uddannelsen i webudvikling arbejder vi tæt sammen med erhvervslivet - både omkring indholdet på uddannelsen og omkring konkrete projekter, hvor du og dine medstuderende kan prøve teorien af i praksis i samarbejde med virksomheder.

Uddannelsen henvender sig til dig, der interesserer sig for programmering og digital udvikling – uanset dit niveau. Vi starter fra bunden med en basal introduktion til programmering og arbejder os hurtigt op i niveau, så alle kan være med fra starten.

Undervejs på uddannelsen til webudvikling vil du komme til at arbejde med teknologier, der klæder dig på til at kunne indgå i mange typer af jobs – fra de mere avancerede webudviklingsprojekter, hvor produkterne retter sig mod mange forskellige platforme, til en rolle som konsulent med stort IT-kendskab, der vejleder i potentialet i store systemer.

På uddannelsen er der et innovativt læringsmiljø med internationale undervisere. Uddannelsen udbydes kun på dansk, men noget af undervisningen kan foregå på engelsk.

Alle eksamener kan gennemføres på dansk eller engelsk, afhængigt af hvad du ønsker.

Du har også mulighed for at tage vores Diplomuddannelse i IT-sikkerhed. 

Marie-Cathrine fik job i sin praktikvirksomhed

Professionsbachelor i Webudvikling varer 1½ år og er en top up til multimediedesigner, datamatiker og der er adgang fra andre 2-årige uddannelser via et godkendelsesforløb.

Professionsbachelor i Webudvikling består af en række fagområder, der samlet sikrer dig de relevante kompetencer.

Moduler på 1. semester

 • Webprogrammering (20 ECTS). Front-end og back-end programmering, hvor du udvikler moderne web-applikationer ved hjælp af objektorienteret programmering, datamodellering og udnytter client-server-modellens muligheder.
 • Brugeroplevelse 10 ECTS Brugerorienteret udvikling, hvor brugertest er sat i fokus, og udvikling af stort projekt sideløbende med undervisning.

Moduler på 2. semester

 • Udviklingsmiljøer (10 ECTS), hvor du opnår viden til at kunne tage et valg mellem udviklingsmiljøer i relation til platform, test og netværk. Du skal endvidere kunne foretage et valg mellem Content Management Systemer afhængigt af ønsket funktionalitet.
 • Modern Frontend development (10 ECTS), hvor du arbejder med de nyeste teknologier inden for frontendudvikling. Javascript framework, web-animationer og andre teknologier, som bliver brugt i mange danske firmaer.
 • Videnskabsteori (5 ECTS), hvor du opnår viden omkring en akademisk tilgang til problemløsning. Der er bla. fokus på, hvordan man skriver en akademisk rapport.
 • PBA-valgfag (5 ECTS) Muligheden for at vælge et valgfag udbudt af alle PBA-uddannelserne. Valgfag er beskrevet i et valfagskatalog og kan findes i dokumenter. Udbuddet af valgfag kan variere fra år til år.

Obligatoriske dele på 3. semester

 • Praktik (typisk i en medievirksomhed)
 • Afsluttende bachelorprojekt.

Som studerende på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har du gode muligheder for at få en international profil på din uddannelse. Afhængig af dit uddannelsesvalg kan du deltage i internationale to-ugers moduler, studere et semester i udlandet, være i praktik i udlandet eller deltage i nogle af vores internationale projekter.

Vi lever i en global verden, og du skal efter afsluttet uddannelse kunne konkurrere i denne verden. International viden og erfaring er derfor til stor gavn for dig, men også for samfundet som helhed. Du får indsigt i andre landes udvikling og kulturer, hvilket kan gøre dig mere attraktiv på det danske og det internationale arbejdsmarked.

At studere i en anden kultur er et eventyr, der giver dig erfaringer og færdigheder for livet. Du vil udvikle dig selv, fagligt såvel som personligt, og du vil få venner og kontakter i hele verden.

Læs mere om dine muligheder her

En af de ting, der i særlig grad kendetegner din uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, er, at den er praksisnær. Det giver både udslag i de praksisnære problemstillinger, du arbejder med i undervisningen og i de mange projekter og virksomhedsbesøg, der er gennem studiet. Men den stærke tilknytning til praksis kommer nok mest tydeligt til udtryk i den praktikperiode, som er en vigtig og integreret del af alle UCL’s uddannelser.

Praktikperioden er din chance for at få prøvet din nyerhvervede viden af ’ude i den virkelige verden’. Praktikperioden giver dig samtidig mulighed for at få en god idé om, hvad du vil med din uddannelse. Begge dele er brugbare kompetencer, når du skal ud på jobmarkedet efter endt uddannelse. Du har ikke bare læst en masse teorier, men du har rent faktisk prøvet at arbejde inden for det område, som din uddannelse sigter mod. 

Find uddannelsens praktikfaktaark.

Jobmuligheder

Når du er færdiguddannet som professionsbachelor i webudvikling vil du kunne finde job i:

 • Softwarefirmaer
 • Konsulentvirksomheder indenfor IT-branchen
 • Udviklingsafdelinger i virksomheder

Du kan også blive selvstændig konsulent.

Typiske jobtitler kan være:

 • Webudvikler
 • Frontend-udvikler
 • Backend-udvikler
 • Bankdata-udvikler
 • Konsulent

Videreuddannelse

 • Kandidatuddannelser indenfor IT på Syddansk Universitet (efter individuel vurdering)
 • Kandidatuddannelser indenfor IT på IT-Universitetet i København (efter individuel vurdering)

Bemærk: Du kan søge ind på denne uddannelse fra den 1. marts.

Adgangskrav

Adgang med disse erhvervsakademiuddannelser:

 • Datamatiker
 • Multimediedesigner
 • IT-teknolog (ingen SU i sommerferien - læs mere).

Ingen specifikke adgangskrav.

Adgang med udenlandsk uddannelse

Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Du skal endvidere have bestået Studieprøven, eller du skal dokumentere tilsvarende kundskaber i dansk. Dokumentationen skal sendes til institutionen inden studiestarten.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Din erfaring og motivation tæller

Du skal supplere din ansøgning med en beskrivelse af din motivation for at søge studiet.

Motivationsbeskrivelsen må maksimalt fylde 1 A4-side. I forhold til den motiverede ansøgning lægger vi vægt på følgende:

 • En personlig introduktion af dig selv.
 • Hvad bringer dig til studiet/professionen.
 • Begrundelse for hvorfor du gerne vil arbejde med Webudvikling, samt hvordan du har fundet frem til, at du vil læse en overbygning.
 • At du har gjort noget aktivt for at afklare, om studiet/jobbet er noget for dig.

Ansøgningerne behandles individuelt.

Udvælgelsen sker på baggrund af en helhedsvurdering af dine kvalifikationer og din motiverede ansøgning.

I vurderingen lægger vi vægt på:

 • Dit gennemsnit fra din adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse
 • Karakter på afsluttende eksamensprojekt
 • Din motiverede ansøgning
 • Erhvervserfaring

Vær opmærksom på at bilag skal være uploadet, senest 1. juli.

Fordeling af studiepladser

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget optager vi 36 studerende i Odense. 

Minimums dimensionering

Vi tager forbehold for oprettelse af uddannelsen, hvis der er for få ansøgere.

Betinget optag

På denne uddannelse tilbyder vi betinget optag. Det betyder, at hvis du ikke består fx din afsluttende eksamen, kan du alligevel blive tilbudt en studieplads, som så er betinget af at du inden studiestart består, det du mangler at bestå på uddannelsen.

Hvis du kan optages og får tilbudt en studieplads, skal du senest ved studiestart i september eller februar dokumentere, at du har bestået din adgangsgivende uddannelse.

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse via Nemstudie.dk eller ved at klikke på knappen ”Ansøg nu” øverst på denne side.

Svar på ansøgning

Du får svar på din ansøgning via Nemstudie, 7. juli.

På Nemstudie kan du følge med i behandlingen af din ansøgning om optagelse. Du kan se ansøgningens status lige fra den dag UCL modtager din ansøgning og indtil du den 7. juli evt. får tilbudt en studieplads. På Nemstudie kan du se, om din ansøgning er færdigbehandlet eller er i gang med at blive behandlet.

Vær opmærksom på, at de notifikationer, som UCL sender dig når der er sket noget nyt med din ansøgning, kan havne som spam i din mail. Tjek derfor jævnligt for spam eller få dit mailprogram til at acceptere notifikationerne. Du kan også altid logge på Nemstudie og tjekke din ansøgning for nye beskeder.

Lovgrundlag

Adgangsbekendtgørelse.

Det er ansøgerens ansvar, at de oplysninger som angives i ansøgningen er korrekte.

Officielle dokumenter som vedhæftes som bilag skal altid, og uden undtagelse, indleveres i deres originale form. Der må ikke skrives på dokumenterne eller ændres i dem.

Det er strafbart at søge om optagelse ved brug af forfalskede dokumenter. UCL vil anmelde hver mistanke om dokumentfalsk til politiet.

Dokumentfalsk er en alvorlig forbrydelse, der kan give op til to års fængsling ifølge straffelovens §172 og permanent bortvisning fra UCL’s uddannelser.

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

Optagelsesvejledning

Du kan kontakte UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Kontakt optagelsesvejledning

Optagelsen kan kontaktes på tlf.: 63 18 33 33 eller på optagelse@ucl.dk.

 

Studievejledning

Find den rette studievejleder for denne uddannelse her på siden.

Adresse

Uddannelsen har adresse på Seebladsgade 1, 5000 Odense C

Åbent hus

Åbent hus giver dig et indblik i, hvordan det er at være studerende på den aktuelle uddannelse.

Du kan komme og høre om:

 • Uddannelsens opbygning og indhold
 • Livet som studerende på uddannelsen
 • Optagelseskriterier
 • Karrieremuligheder

Tid og sted for åbent hus

Mere om åbent hus

 

Studiepraktik

Studiepraktikken giver dig mulighed for at opleve livet som studerende på en videregående uddannelse helt tæt på.

I løbet af studiepraktikkens 2-3 dage får du mulighed for at:

 • Følge undervisningen på uddannelsen
 • Få et førstehåndsindtryk af studiemiljøet på uddannelsen
 • Høre om uddannelsens indhold og karrieremuligheder
 • Snakke med studerende og undervisere

Hvem kan komme i studiepraktik?

Studiepraktik er for dig, der er i gang med sidste år på en gymnasial uddannelse eller allerede har afsluttet en gymnasial uddannelse.

Du kan også deltage, hvis du er i gang med en erhvervsuddannelse eller har afsluttet en erhvervsuddannelse, som giver adgang til en videregående uddannelse.

Hvornår kan jeg komme i studiepraktik?

UCL afholder studiepraktik i uge 43.

Læs mere og tilmeld dig på studiepraktik.nu.

Hvad er forskellen på webudvikling og softwareudvikling?
Når du tager en uddannelse i Webudvikling, arbejder du kreativt med kodning og specialiserer dig inden for de nyeste web- og multimedieteknologier. På uddannelsen i Softwareudvikling lærer du at bygge store, distribuerede, datatunge IT-systemer, og du opnår viden om databaseudvikling, systemintegration og test.

Hvad laver en webudvikler?
Efter uddannelsen i Webudvikling kan du beskæftige dig med udvikling af apps, hjemmesider og andre webløsninger.

Hvad skal en webudvikler kunne?
På uddannelsen i Webudvikling bliver du klædt på til at indgå i mere avancerede webudviklingsprojekter, hvor produkterne retter sig mod mange forskellige platforme, eller i en rolle som konsulent med stort IT-kendskab, der vejleder i potentialet i store systemer.

Hvilke virksomhedstyper bruger webudvikler?
Med en uddannelse i Webudvikling kan du arbejde i softwarefirmaer, konsulentvirksomheder inden for IT-branchen og udviklingsafdelinger i virksomheder.

Hvor kan en webudvikler få arbejde?
Når du har læst Webudvikling, kan du arbejde som webudvikler, frontend-udvikler, backend-udvikler, bankdata-udvikler, konsulent eller som selvstændig konsulent.

Hvor meget tjener en webudvikler?
Med en uddannelse i Webudvikling kan du som webudvikler tjene mellem 52.893 og 67.150 kr.

Hvad kræver det at blive webudvikler?
For at få adgang til uddannelsen i Webudvikling skal du have en af disse tre erhvervsakademiuddannelser: Datamatiker, multimediedesigner eller IT-teknolog. Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Hvor lang tid tager det at læse webudvikling?
Uddannelsen i Webudvikling er en top up/overbygning, der tager 1,5 år.

Optagelse - kontakt

Kontakt UCL’s Optagelseshotline, hvis din henvendelse handler om:

 • Adgangskrav
 • Ansøgningsprocedure
 • Optagelse

Tlf: 6318 3333

Du kan ringe til os:

Mandag: 13.00-15.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: 13.00-15.00
Torsdag: 10.00-12.00
Fredag: 10.00-12.00

Mail til optagelsen: optagelse@ucl.dk.

OBS: Hotlinen holder lukket 20. og 21. oktober

Studielivet på dit campus

At starte på et nyt studie kan være overvældende. Her kan du finde en introduktion til de forskellige UCL campusser og hvad du kan møde som studerende.