Procesfacilitering

Akademimodul

Hvordan skaber og opretholder du som leder et engageret miljø? Hvordan leder du møder, så de bliver involverende, effektive og målrettede? Bliv klogere med Procesfacilitering!

Tilmeld modul

Stå stærkere i rollen som facilitator

Fagligt indhold

Du får en grundlæggende viden om praksis og anvendelse af teori og metode inden for facilitering, og du bliver i stand til at reflektere over din egen stil som facilitator. Dermed kan du designe læringsrum, der skaber de bedste rammer for involvering, læring og resultater gennem anvendelse af effektfulde værktøjer til facilitering af grupper.

Du kommer til at arbejde med:

  • facilitering som metode og rollen som facilitator
  • etik og moral i facilitering
  • facilitering af grupper.

Udbytte

Du bliver skarp på interpersonel kommunikation og udviklende feedback og bevidst om din rolle som facilitator. Du får gruppepsykologisk forståelse samt viden om beslutningsprocesser, konsensusdannelse og konflikthåndtering.

Til dit arbejde med facilitering kan du efter modulet anvende:

  • iscenesættelse og improvisation i processer
  • facilitatorens position som gameplayer og gamemaster
  • systemiske spørgeteknikker og anerkendende procesmetoder.

Niveau

Procesfacilitering udvikler dine kompetencer, så du kan facilitere mindre og større grupper med henblik på at skabe læring og udvikling.

Modulet hører under akademiuddannelse i Ledelse og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag.

Målgruppe

Procesfacilitering er primært til dig, som er leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentanter og koordinator.

 

Tina Larsen Konsulent
Susanne Hansen Sekretær

Dette modul er en del af

Download

Uddannelsens studieordning
Tilmeld modul

Forløb